Elektrickou přípojku řešte dříve, než začnete stavět

Začínáte-li stavět rodinný dům, je nejvyšší čas řešit jeho připojení na elektrickou rozvodnou síť. Elektřinu totiž budete potřebovat již během stavby k pohonu míchačky a jiného nářadí. Ve stručném návodu vám objasníme, jaké kroky k tomu budete muset provést a jaké dokumenty nebo povolení budete potřebovat. 

Distribuční společnost není dodavatelem elektřiny 

Při zřizování elektrické přípojky musíte rozlišovat dvě firmy, se kterými budete komunikovat: 

  • Distribuční společnost – má na starosti dopravu elektřiny z elektráren k vám, zajišťuje údržbu jednotlivých prvků (sloupy, trafostanice atd.). Přímo u vás bude realizovat připojení vámi zřízené přípojky na elektrickou rozvodnou síť. V ČR jsou tři distribuční společnosti – ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a. s. (E.ON) a PREdistribuce , a. s. 
  • Dodavatel elektrické energie – jedná se o firmu, které budete měsíčně platit za dodanou elektrickou energii. Dodavatelů je mnoho a každý z nich má poněkud jiné podmínky (nemusíte se však bát, dodavatele můžete později změnit). Na úvod musíme podotknout, že konkrétní kroky při připojování do rozvodné sítě se mohou u jednotlivých distribučních společností lišit v malých detailech. 

Vyjádření ke stavebnímu povolení 

Prvním kontaktem s distribuční společností elektrické energie bude žádost o vyjádření k projektové dokumentaci domu, která je nezbytná pro získání stavebního povolení. Vyjádření musíte získat také od dodavatele vody, kanalizace a zemního plynu. Ve vyjádření distributor specifikuje, zda a jakým způsobem můžete svůj dům v dané lokalitě připojit na rozvodnou soustavu elektřiny a zda stavba nebude zasahovat do distribuční sítě. 

Žádost o připojení a smlouva o připojení 

Podáváte ji své distribuční společnosti a budete v ní muset kromě základních údajů specifikovat také hodnotu hlavního jističe a případný požadavek na dvoutarifní měření. Požadavky na přípojku jsou individuální a závisí na tom, jaké spotřebiče budete v domě používat, a zejména na tom, zda budete elektřinu využívat i k vytápění. 

K žádosti budete muset připojit také situační plán oblasti kolem objektu spolu s vyznačenou polohou a číslem parcely. Tento plán si můžete snadno vytvořit na webové stránce ikatastr.cz. 

Distribuční společnost vám do 30 dnů zašle návrh smlouvy o připojení, která bude obsahovat specifikaci elektrické přípojky. Smlouvu musíte podepsat, zaslat zpět distribuční společnosti a následně zaplatit poplatek za připojení cca 15 000 Kč. 

Věděli jste, že…? 

Pokud stavíte v nové lokalitě, kterou vybudoval developer, rozvodná síť může být naprojektována, ale nemusí být dokončena a zkolaudována. Tuto skutečnost si tedy před podáním žádosti o připojení prověřte u samotného developera, protože distribuční společnost vás připojí jen do zkolaudované rozvodné sítě. 

Příprava odběrného místa 

V této fázi si musíte najít kvalifikovaného elektrikáře, který připraví vaše odběrné místo přesně podle specifikace ve smlouvě o připojení, ve které vám distribuční společnost předepisuje typ hlavního jističe, vedení přípojky v zemi či vzduchem atp. Elektrikář osadí elektroměrový rozvaděč a příslušnou kabeláž vedoucí k němu od přípojky a od něho do domu. Pokud musíte při realizaci přípojky rozkopat městský pozemek nebo silnici, potřebujete tzv. výkopové povolení, které vám vydá místní stavební úřad.  

Náš tip: Nezapomeňte na stavební rozvaděč 

Většinou potřebujete elektřinu ještě před samotným zahájením stavebních prací k pohonu míchačky a stavební mechanizace. V takovém případě nezapomeňte požádat elektrikáře o vyvedení třífázové zásuvky pro připojení dočasného stavebního rozvaděče. Dodavatel elektrické energie vám pak může poskytnout speciální levnější odběrný tarif (tzv. stavební proud).

Po realizaci přípojky provede revizní technik odbornou prohlídku a odbornou zkoušku přípojky (tzv. revize). Rovněž vypracuje revizní zprávu, kterou odešlete distribuční společnosti s dalšími požadovanými doklady. Po úspěšném získání a schválení dokladů ze strany distribuční společnosti vám přijdou technici nainstalovat jejich část přípojky. Potom vám distribuční společnost zašle oznámení o splnění podmínek připojení. 

Dodavatele vybírejte pečlivě 

Nyní nastal čas, abyste si vybrali vhodného dodavatele elektrické energie. Výběr však nepodceňte, protože někteří dodavatelé nabízejí na první pohled nízké ceny, ale jejich komunikace se zákazníky může mít, slušně řečeno, mezery. Dodavatel, jakmile s ním uzavřete smlouvu, informuje o této skutečnosti distribuční společnost, která k vám následně opět vyšle techniky, kteří vám namontují elektroměr. S namontovaným elektroměrem vám už nic nebrání stavět váš vysněný domov. 

Nezapomínejte, že po dokončení elektroinstalace domu bude muset revizní technik provést ještě její odbornou prohlídku a odbornou zkoušku (revizi), která je nezbytná pro úspěšnou kolaudaci stavby. 

Zapamatujte si: 

  • Nejprve zkonzultujte s projektantem, jak silnou přípojku potřebujete. 
  • Ke stavebnímu povolení budete potřebovat vyjádření distribuční společnosti, ve kterém se mimo jiné dozvíte, za jakých podmínek vás na rozvodnou síť připojí. 
  • Potom požádáte distribuční společnost o návrh smlouvy o připojení. 
  • Přípojku musí realizovat kvalifikovaný elektrikář a revizní zprávu k ní vypracovat revizní technik. 
  • Pokud budete při realizaci přípojky rozkopávat městský pozemek nebo silnici, nezapomeňte na výkopové povolení. 
  • Dodavatele elektřiny můžete po čase změnit, přesto si prvního dodavatele vybírejte obezřetně a nenechte se zlákat nízkou cenou
  • Nezapomeňte, že pro úspěšnou kolaudaci domu budete potřebovat projektovou dokumentaci i revizní zprávy jak k přípojce, tak k samotné elektroinstalaci domu. 

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.