Kolaudujete elektroinstalaci? Dejte si pozor na několik nástrah

Kolaudace elektroinstalace není složitá, ale i tak si při tomto procesu musíte dát pozor, abyste měli v pořádku všechny důležité dokumenty nutné k provedení první odborné prohlídky a odborné zkoušky (revize) a na úspěšné ukončení kolaudačního řízení ze strany stavebního úřadu. Poradíme vám, na co nezapomenout a kde na vás mohou číhat případné nástrahy.

Vždy v souladu s dokumentací

Pro elektroinstalaci platí, že na úspěšné zkolaudování novostavby potřebujete stavebnímu úřadu doložit originální projektovou dokumentaci a revizní zprávu. Často se ale při realizaci stavby stává, že chcete provést nějaké změny – např. někde přidat zásuvku nebo celý světelný nebo zásuvkový obvod apod.

Pokud jste provedli nějaké změny oproti původní projektové dokumentaci, musíte doložit i tzv. projektovou dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace. To se týká i hromosvodu a el. přípojky. Samozřejmě musí projektová dokumentace i případné změny být plně v souladu s příslušnými Českými technickými normami (ČSN).

Poslední slovo má revizní technik

Úkolem revizního technika je provést první odbornou prohlídku a odbornou zkoušku (tj. revizi) elektroinstalace i hromosvodu a posoudit, zda jsou vyhotoveny v souladu s ČSN a projektovou dokumentací. Pro tento účel musí být objekt již připojen na el. rozvodnou síť (což znamená, že revizi přípojky byste již měli mít úspěšně za sebou).

Revizní technik bude kontrolovat především typ použité kabeláže, hodnoty a typy jednotlivých jističů, pojistek či chráničů, případně zkusmo zapojení některých zásuvek nebo vypínačů. Také zkontroluje funkčnost jednotlivých prvků elektroinstalace, vodivé pospojování neživých částí a jejich převedení na společný potenciál (nejčastěji uzemněním). Jde např. o kovové potrubí, vodovodní baterie apod. Dále opticky zkontroluje provedení hromosvodu (typ vodiče, použité svorky, počet svodů, dodržení ochranných úhlů, ohybů atd.).

Po této prohlídce následují kontrolní měření:

  • Zemní odpor uzemnění – měří se kvůli správné funkci hromosvodu a ochraně před dotykovým napětím (impedance je celkový odpor vodiče kladený střídavému proudu).
  • Impedance smyček – jde v podstatě o celkovou impedanci vedení od zdířky fázového vodiče zásuvky (nebo vývodu na svítidlo) přes vedení a vinutí distribučního transformátoru v trafostanici a zpět až po zdířku pracovního vodiče v zásuvce. Díky této hodnotě bude technik vědět, že použité jistící prvky v případě poruchy přeruší okruh včas.
  • Měření proudových chráničů – revizní technik změří jejich vybavovací proud a vybavovací čas, aby ověřil jejich správnou funkci.
  • Sled fází – všechny třífázové zásuvky musí mít pravotočivé pole, při pohledu na zásuvku musí tedy jít 1., 2. a 3. fáze za sebou ve směru hodinových ručiček, aby se třífázový elektromotor otáčel správným směrem.

Zjištěné a naměřené hodnoty z prohlídky a zkoušky pak budou sloužit jako podklad pro revizní zprávu elektroinstalace a hromosvodu. Reviznímu technikovi musí podle ČSN 33 2000-6 ještě projektant a montážní firma předložit tzv. prohlášení odpovědnosti projektanta k provedenému projektu a prohlášení montážní firmy k provedeným pracím.

Revizní technik vypracuje revizní zprávu na základě uvedených podkladů zpravidla do několika dnů od provedení revize. Předáním revizní zprávy a projektové dokumentace stavebnímu úřadu je část kolaudace týkající se elektroinstalace dokončena.

Věděli jste, že…?

Každou rozvodnou skříňku v domě (kromě těch osazených výhradně slaboproudými zařízeními) musí osadit vnitřním vybavením (svorky, jističe, proudové chrániče atd.) firma, která má k této činnosti oprávnění, tj. ne kdejaký elektrikář doma v garáži. Ke skříňce musí firma dodat i prohlášení o shodě, výrobní štítek a návod k použití (vše v souladu s ČSN). Dokumentace od výrobce prázdného rozvaděče nestačí a revizní technik vám takto vyhotovenou elektroinstalaci neschválí. Prohlášení musí předcházet odzkoušení rozvodné skříňky v souladu s příslušnými ČSN.

Zapamatujte si:

  • Ke kolaudaci na stavebním úřadě musíte doložit originální projektovou dokumentaci, revizní zprávu a dokumentaci skutečného provedení – to platí pro elektroinstalaci, hromosvod i el. přípojku.
  • Dokumentace, změny v ní i elektroinstalace musí být v souladu s ČSN.
  • Rozvodnou skříňku může osadit jednotlivými prvky pouze firma či osoba s oprávněním k této činnosti, následně rozvaděč otestuje a vydá prohlášení o shodě.
  • Revizní technik zkontroluje elektroinstalaci vizuálně a prověří, zda je vyhotovena v souladu s projektovou dokumentací a s ČSN.
  • Následně provede potřebná měření a vydá revizní zprávu.
  • Předáním zprávy ke kolaudačnímu řízení kolaudace elektroinstalace končí.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.