Solární panely – i vy byste rádi ušetřili?

Úspora financí za distribuci a spotřebu elektrické energie se vlivem neustálého zdražování těchto položek stává prioritou číslo jedna v mnoha domácnostech. Na trhu je dostupných pár produktů, pomocí kterých dokážete zefektivnit vaše šetření. 

Snad nejpoužívanějším řešením je výroba el. energie z fotovoltaických, tedy solárních panelů. Před samotnou realizací montáže se však musíte popasovat s některými zásadními otázkami. Na jakém principu vlastně tyto panely fungují? Vyplatí se mi do nich investovat? Mohou být instalovány na střechu mého typu? Zvládnu montáž solárního panelu i sám? 

Princip fungování solárních panelů – kde se ta elektřina nabrala? 

Rozlišujeme dva základní druhy běžně dostupných solárních panelů, a to fotovoltaické panely a sluneční kolektory. Co se týče fotovoltaických panelů, jedná se o zařízení, která využívají světelnou energii a tu přeměňují při tzv. fotovoltaickém jevu (uvolňování elektronů za pomoci elektromagnetického vlnění uvnitř nebo na povrchu látky) na pro nás užitečnější elektrickou energii v podobě stejnosměrného proudu. Oproti tomu sluneční kolektory pracují na principu fototermální konverze. Přeměňují absorbované sluneční záření na tepelnou energii, která pomocí teplonosné látky v izolovaných potrubích zahřívá vodu v zásobnících nebo pomáhá vytápět domácnost. V obou případech jsou panely jen jedním kouskem v mozaice celého systému. 

V případě fotovoltaického panelu jsou ve funkčním systému zabudovány i prvky jako baterie či solární regulátor. Je řazen ihned za panelem a slouží k optimalizování nabíjení výše zmíněných baterií. Dalším je měnič, který nám transformuje stejnosměrný proud na proud střídavý. Vzápětí může být spotřebován v rámci elektrických rozvodů v domácnosti. Zapomínat by se nemělo ani na kabeláž. 

Typy fotovoltaických systémů 

Z pohledu využití elektřiny ze solárních panelů máme k dispozici několik typů fotovoltaických (FV) systémů. Dostupné jsou tzv. on-grid systémy, které jsou specifické tím, že jsou doplněny napájením z distribuční sítě, což znamená, že v případě, kdy el. energie z FV panelů nepostačuje pro pokrytí potřeb domácnosti, se zbytek odebírá ze sítě. V tomto typu FV systému může nastat i situace, kdy máme přebytek el. energie z panelů. Tento přebytek se pak odvádí do distribuční sítě. 

Další FV systém je tzv. off-grid, nazývaný také jako „solární ostrovní systém“, který na rozdíl od předchozího zachází pouze s elektřinou vyrobenou z FV panelů, tedy objekt není připojen na distribuční síť. 

Existuje také hybridní FV systém, jehož součástí je i odběr ze sítě a v případě potřeby máme možnost ho přepnout do režimu s vnitřním okruhem. Znamená to, že fungujeme na FV systému a když nastane situace, že nám energie z FV nepostačuje, odebíráme proud ze sítě. V případě přebytku el. energie se do distribuční sítě nedodává, ale nabíjí nám akumulátory, ze kterých můžeme energii využít později. 

Věděli jste, že…? 

Solární ostrovní systémy jsou navrženy pro použití většinou v chatách, víkendových domech a zahradách. El. energie z těchto typů systémů se přímo využívá nebo se uskladňuje v bateriích.

Jak je instalovat? Jih vede nad severem 

Ještě před samotným objednáním a následnou instalací byste si měli položit otázku, na co by měla být energie ze solárního systému využívána. Po zodpovězení této otázky by měl následovat výpočet finanční návratnosti, zda se vám vůbec vyplatí do těchto systémů investovat. Stejně důležitý je i fakt, že plocha střechy, která bude sloužit pro budoucí montáž panelů, by měla být pro co nejvyšší účinnost systému orientována na jih. Menším „zádrhelem“ může být v některých případech i dodatečná montáž bleskosvodů, jelikož nesmí na střeše vedle solárních panelů chybět. Někteří možná přemýšlejí nad svépomocnou instalací podobného systému, přesto je vždy lepší svěřit ji do rukou kvalifikovaným odborníkům. 

Proud ze zelené energie – kvalitní pocit satisfakce 

Navzdory některým obtížím, které se při plánování a realizaci instalace mohou vyskytnout, jsou solární systémy bezpochyby výborným nástrojem pro zefektivnění úspor za el. energii, přičemž fakt, že naše domácnost dokáže využít zelenou energii z nejjasnější hvězdy na obloze, je ohromující. 

Zapamatujte si: 

  • Rozlišujeme mezi fotovoltaickými panely a slunečními kolektory. 
  • Solární ostrovní systémy disponují uzavřeným el. okruhem, tedy nejsou napojeny na distribuční síť. 
  • Pro co nejvyšší účinnost by měl být FV panel orientován na jih. 
  • Bleskosvod u FV panelů nesmí chybět. 
  • Instalaci těchto systémů svěřte do rukou kvalifikovaným odborníkům s dlouholetými zkušenostmi. 

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.