Jak na elektroinstalaci v dřevostavbě a montovaném domě

Přestože jsou montované domy a dřevostavby obvykle levnější a rychlejší alternativou oproti zděným, jejich stavba má svá specifika. Ta se týkají také elektroinstalace, pro kterou v tomto případě platí ještě o něco přísnější pravidla než u běžných staveb. Jaká to jsou? A na co byste u dřevostavby určitě neměli zapomenout? Podíváme se na to.  

Není dřevo jako dřevo  

Dřevostavby a montované domy mají mnoho technologických řešení. Každý projekt může být unikátní a k jeho realizaci mohou být použity materiály s různými vlastnostmi. Z hlediska elektroinstalace byl kdysi nejdůležitějším parametrem stupeň hořlavosti. Ten byl ale ve starších Českých technických normách (ČSN) definován pro každý materiál jako takový. V aktuální ČSN EN 13501-1 (říjen 2019) je však posuzována odolnost celého výrobku. Tento parametr se nově nazývá třída reakce na oheň.  

Použitý materiál, a tedy i jeho vlastnosti (včetně uvedené třídy reakce na oheň), by měl blíže specifikovat projektant vašeho domu v protokolu o určení vnějších vlivů. Ten je nezbytnou součástí projektové dokumentace domu a při návrhu elektroinstalace by se jím měl příslušný projektant, který má elektroinstalaci na starosti, řídit.  

Pomůže vzduchová mezera nebo podložka

Každou zásuvku, vypínač, rozbočovací krabici nebo jiné el. zařízení nemůžete automaticky nainstalovat přímo do hořlavého materiálu. Výrobce musí použitelnost na takových površích uvést v technické specifikaci výrobku, který musí být vyroben ze samozhášivého materiálu odolného vůči šíření plamene.  

K tomuto účelu se nejčastěji používají cementovláknité podložky. Na rozdíl od kdysi používaných podložek neobsahují nebezpečný azbest. Některé z nich jsou dokonce vyráběny tak, aby jejich tvar přesně kopíroval tvar konkrétních modelových řad vypínačů a zásuvek od různých výrobců. Díky tomu z nich podložky nevyčnívají. 

Typ prvku 

Min. tloušťka vzduch. mezery 

Min. tloušťka nehořlavé podložky 

rozvaděče, transformátory, stroje, spotřebiče 

50 mm 

10 mm 

přístroje (zásuvky, vypínače), měřící a ochranné přístroje, svítidla 

30 mm 

5 mm 

Tabulka 1 – Oddělování elektroinstalačních prvků od hořlavých materiálů. 

 

Instalační krabice ve stěnách, příčkách, za jejich obklady a v podlahách musíte nainstalovat tak, aby je bylo možné kdykoli jednoduše otevřít a opětovně zavřít kvůli servisním pracím a revizím. Jejich víčka musí být viditelná nebo musíte označit jejich polohu tak, abyste šla později snadno najít.  

Postačí klasický CYKY kabel  

Na hořlavé materiály, nebo do nich, můžete ukládat pouze samozhášivé kabely, které jsou odolné vůči šíření plamene. Těmto požadavkům vyhoví i klasické kabely CYKY používané při instalacích pod omítku (jsou samozhášivé).  

Kabely nemusíte instalovat do chrániček. Pokud tak učiníte, zvýšíte jejich požární odolnost, ale snížíte proudovou zatížitelnost. Odolnost můžete zvýšit například i použitím kabelů se zvýšenou odolností vůči šíření plamene. Jde například o kabel typu N2XH-J, který je navíc bezhalogenový. Při hoření tedy neprodukuje nebezpečné zplodiny, ale kouř s nízkou hustotou, vodivostí i korozivitou.  

Proudový chránič je povinný pro celý dům  

Elektroinstalaci celé dřevostavby nebo montovaného domu musíte chránit proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím rozdílovým proudem nejvýše 300 mA, v tzv. specifikovaných případech nebezpečí požáru nejvýše 30 mA. Ochránit musíte celou elektroinstalaci, ne jen zásuvkové a světelné okruhy.  

Chcete-li svůj dřevodům nebo montovaný dům ještě lépe zabezpečit, přečtěte si informace o obloukových ochranách AFDD. Ty ho ochrání před požárem v důsledku el. oblouku, který může vzniknout např. na uvolněném spoji.  

Shrnutí:

  • Většina dřevostaveb a montovaných domů patří do kategorie hořlavé.  
  • Na nebo do hořlavého materiálu můžete instalovat jen takové el. zařízení a prvky, které jsou dle výrobce k tomu vhodné.  
  • U ostatních prvků musíte použít vzduchovou mezeru nebo nehořlavou tepelně izolační podložku.  
  • Na kabelová vedení vyhoví i běžný kabel CYKY, pokud chcete zvýšit jejich odolnost a proudovou zatížitelnost, můžete je nainstalovat do chráničky.  
  • Můžete použít i odolnější kabel N2XH-J, který při hoření neprodukuje nebezpečné zplodiny.  
  • Celou elektroinstalaci dřevostavby nebo montovaného domu musíte ochránit 300mA proudovým chráničem.  
  • Pro vyšší bezpečnost se doporučuje použít i obloukovou ochranu AFDD.  

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.