Chcete přesunout elektroměr? Připravte se na rekonstrukci přípojky.

Pokud se chystáte přesunout elektroměr svépomocí, brzděte. Elektroměr je totiž majetkem distribuční společnosti, která ho chrání před manipulací plombováním. Elektroměr také nemůžete přesunout na libovolné místo – elektroměrový rozvaděč má přesně stanovenou pozici a technické podmínky, podle kterých musí být vyhotoven. Nemusíte mít obavy, přinášíme vám ucelený návod se všemi kroky, které musíte při přesunu elektroměru provést, a upozorníme vás také na případné nástrahy, které na vás číhají.

Nový elektroměr – nové předpisy

Ve většině starých domů je elektroměr součástí hlavní rozvodné skříňky, v které se nachází také hlavní jistič a jističe jednotlivých elektrických okruhů v domě.

Elektrická přípojka je nejčastěji realizována vzdušným vedením ze sloupu elektrického vedení na půdu. Přípojková skříň bývá v tom případě umístěna u sloupku, na kterém je připevněno vedení do domu, případně nad rozvodnou skříňkou. Ve většině případů je osazena závitovými pojistkami.

Nejčastějším důvodem pro přemístění elektroměru je tedy výměna kompletní elektroinstalace v domě, včetně rozvodné skříňky. Další důvod může být, že chcete na domě vyměnit střechu spolu s krovem.

Pokud budete při těchto činnostech zasahovat do elektroměru nebo do elektrické přípojky, musí tento krok předem odsouhlasit váš distributor elektrické energie (ČEZ Distribuce a.s., PRE distribuce, a.s. a EG.D. a.s. (E.ON distribuce).

V případě přesunu elektroměru ale musíte při realizaci nového elektroměrového rozvaděče i přípojky dodržet současně platné technické normy (ČSN) i technické podmínky připojení, které si určuje vaše distribuční společnost. Přestože jsou ČSN obecně závazné v celé ČR, podmínky připojení i postup přemístění elektroměru se u jednotlivých distributorů mohou lišit.

Distribuční společnosti obvykle požadují, aby byl elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupném místě na hranici vašeho pozemku. To v praxi znamená, že ho musíte umístit buď na fasádu domu (je-li veřejně přístupná), případně přímo do plotu nebo na samostatně stojící základnu někde před vaším plotem. Takové umístění platí pro rodinné domy, rekreační chaty a podobné obytné objekty.

K elektroměrovému rozvaděči musíte udržovat přímý a trvalý přístup, který nemůžete omezit např. dalšími stavebními aktivitami v jeho okolí. Můžete použít pouze takový rozvaděč, který byl přímo pro tento účel vyroben a který splňuje požadavky distribuční společnosti a příslušných ČSN.

Postup je podobný jako u nové přípojky

Při přemístění elektroměru jde v podstatě o podobný postup jako u realizace nové elektrické přípojky s tím rozdílem, že distribuční společnosti zpravidla neplatíte připojovací poplatek, ale jen menší poplatek za odplombování a zaplombování součástí elektroměrového rozvaděče. Nevyhnete se ovšem nákladům za materiál (elektroměrová skříň, jističe, kabeláž) a práci kvalifikovaných elektrikářů.

Pokud již máte přípojku či elektroměrový rozvaděč v souladu s aktuálními požadavky ČSN a distribuční společnosti, postup se vám zjednoduší jen na přesun samotného elektroměrového rozvaděče a k němu instalované nové kabeláže.

V první řadě musíte podat žádost distribuční společnosti. Na základě jejího vyjádření si necháte vypracovat projekt nové elektrické přípojky. V něm bude přesně specifikováno, odkud budete dům připojovat, jaké prvky a jakou kabeláž při tom použijete. Projekt vám vypracuje kvalifikovaný projektant elektrických zařízení.

V dalším kroku požádáte distribuční společnost o přemístění elektroměru (každá společnost na to má jiný formulář) s tím, že k žádosti doložíte vyhotovenou projektovou dokumentaci. Distribuční společnost vám přemístění schválí, následně si musíte sehnat kvalifikovaného elektrikáře, který nainstaluje a připojí elektroměrový rozvaděč (zatím bez elektroměru) a příslušnou kabeláž.

Nové přípojky se od sloupu elektrického vedení realizují většinou podzemním vedením. Stejným způsobem se ukládá i kabel vedoucí od elektroměrového rozvaděče k nové rozvodné skříňce domu. Pokud chcete ušetřit pár korun, můžete výkopové práce realizovat svépomocí. K přípojce nepotřebujete stavební povolení, nezbytné je však ohlášení drobné stavby, v které uvedete i to, zda potřebujete rozkopat městský pozemek, nebo vést kabel pod silnicí.

Po instalaci elektroměrového rozvaděče a vaší části přípojky musíte provést první odbornou prohlídku a odbornou zkoušku přípojky (revizi). K tomu potřebujete revizního technika – elektroinstalační firma, která vám přijde realizovat přípojku, zpravidla má nějakého k dispozici. Revizní technik vyhotoví revizní zprávu a plán skutečného vyhotovení přípojky – ty předložíte distribuční společnosti.

V poslední fázi vás navštíví pracovníci distribuční společnosti, kteří demontují elektroměr z původního místa, přemístí ho do nového rozvaděče a nakonec ho zaplombují. Rovněž zrealizují změny na své části elektrické přípojky, pokud je to nutné.

Zapamatujte si:

  • Nejčastějším důvodem přesunu elektroměru je rekonstrukce střechy nebo rekonstrukce kompletní elektroinstalace.
  • Při přesunu musíte k umístění elektroměru použít rozvodnou skříňku a vybrat místo v souladu s aktuálně platnými ČSN a připojovacími podmínkami distributora elektrické energie.
  • Ve většině případů jde v podstatě o realizaci nové přípojky elektrické energie.
  • K nové přípojce musíte mít vypracovanou projektovou dokumentaci ještě před podáním žádosti o přeložení elektroměru, ta musí být v souladu s podmínkami distribuční společnosti.
  • Přípojku realizuje kvalifikovaný elektrikář nebo elektroinstalační firma.
  • Před samotným přesunem elektroměru musíte zajistit revizi nové přípojky revizním technikem.
  • V poslední fázi vás navštíví pracovníci distribuční společnosti, kteří zrealizují svou část elektrické přípojky a následně provedou překládku elektroměru s jeho odplombováním a následným zaplombováním.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.