Předěláváte elektroinstalaci? Pozor na umístění rozvodné skříňky

Rozvodná skříňka je srdcem domovní nebo bytové elektroinstalace. Jejím prostřednictvím budete vypínat jednotlivé elektrické okruhy v případě poruchy nebo údržby elektroinstalace. Měla by proto být na takovém místě, aby byla rychle a jednoduše dostupná. Poradíme vám, která místa jsou na to vhodná, co o nich říkají normy a z jakých částí se vlastně elektroinstalace v domě nebo bytě skládá.

Není skříň jako skříň

Rozvody elektrické energie v domě nebo bytě můžeme rozdělit na tři pomyslné části:

 • Elektrická přípojka

Skládá se z přípojkové skříně s nožovými pojistkami a z příslušné kabeláže. Pokud jste připojeni na vzdušné vedení, přípojkovou skříň najdete na sloupu elektrického vedení. Pokud máte dům připojený na podzemní vedení, sloupová přípojková skříň je zabetonovaná v zemi před vaším pozemkem. V bytových domech se přípojková skříň nachází zpravidla na fasádě domu v přízemí. Zasahovat do přípojky bez vědomí distribuční společnosti nemůžete.

 • Elektroměrový rozvaděč

Je napájen z přípojky a osazen elektroměrem, hlavním jističem a v některých případech i modulem hromadného dálkového ovládání pro spínání spotřebičů využívajících noční proud. Elektroměrový rozvaděč je sice zčásti vaším majetkem a nesete za něj odpovědnost, ale je ve správě distribuční společnosti. Jednotlivé komponenty v něm jsou zaplombovány a nesmíte do nich zasahovat, maximálně můžete vypnout a zapnout hlavní jistič. Elektroměrový rozvaděč musí být umístěn v souladu s podmínkami distribuční společnosti, tj. zpravidla na hranici pozemku. Může se tedy nacházet na fasádě domu, na pevně zabetonované základně před plotem, případně přímo v plotě.

 • Domovní (bytový) rozvaděč

Je napájen z elektroměrového rozvaděče a jeho obsluha a údržba jsou výhradně ve vaší kompetenci (resp. v kompetenci vámi vybraného kvalifikovaného elektrikáře). Elektrický rozvod se v něm dělí na několik okruhů, z nichž každý má samostatnou nadproudovou ochranu, nejčastěji v podobě jističe. Své místo v něm mají i další prvky, jako například proudové chrániče, přepěťová ochrana, stykače pro ovládání spotřebičů atd.

Co říkají normy

Při umísťování bytového rozvaděče byste měli brát do úvahy zejména bezpečnostní hledisko. V případě poruchy, požáru nebo nedejbože úrazu elektrickým proudem by měl být jednoduše přístupný. Rovněž by měla být bezpečná i jeho obsluha a údržba.

Před rozvaděčem musíte nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou. Rozvaděč tedy neinstalujte do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho nezakrývejte nábytkem či jinými předměty.

Bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20. Musíte použít rozvaděč, který bude vyhovovat vnějším vlivům daného prostoru, kde bude umístěn (vlhkost, prach apod.). Protokol o vnějších vlivech by měl být součástí projektové dokumentace a měl by ho vyhotovit projektant.

Věděli jste, že…?

Neodborným zásahem do rozvodné skříňky, jakým je například vyvrtání otvorů na kabely bez použití vhodných průchodek při montáži na povrch, porušíte úroveň krytí IP. Porušíte ji také, pokud nenainstalujete záslepky na prázdné pozice bez osazených přístrojů (např. jističů). Taková rozvodná skříňka pak nesplňuje potřebné parametry a elektroinstalace nemusí projít první odbornou prohlídkou a odbornou zkouškou (revizí).

V bytech má rozvaděč pevné místo

Situace v bytech je poměrně jednoznačná – rozvodná skříňka má zpravidla pevné místo nedaleko vchodových dveří do bytu, a to proto, aby byla co nejblíže elektroměrovému rozvaděči, umístěnému nejčastěji ve stoupacích rozvodech na chodbě mezi jednotlivými byty.

Toto umístění většina majitelů bytů zachovává i při rekonstrukcích svých příbytků. V bytech je totiž realizace podomítkových kabelových rozvodů poměrně problematická (je nutné drážkování a sekání do tvrdého železobetonu) a rekonstrukční práci by dost prodražila. Při jejím umístění si však dejte pozor, aby na ni kromě dětí dosáhli všichni členové domácnosti a mohli vypnout jističe v případě poruchy elektroinstalace.

V domě za dveřmi nebo v technické místnosti

Ve starých rodinných domech se rozvodné skříňky umísťovaly nejčastěji do předsíně za dveřmi, případně venku přede dveřmi. Umístění před vchodovými dveřmi není příliš dobrý nápad, protože většina rozvaděčů má krytí na úrovni IP 30, nejsou tedy chráněny před deštěm. Venku je to navíc snadný terč pro zloděje nebo vandaly. Při rekonstrukci rodinných domů obvykle není problém rozvaděč přesunout o pár metrů do předsíně domu. Mnoho starších domů je totiž z pórobetonu nebo cihly a sekání nebo drážkování do nich je jednoduché.

Dalším vhodným místem, které se uplatňuje zejména při novostavbách rodinných domů, je tzv. technická místnost. Jde o místnost, kde se nachází například kotel, bojler nebo tepelné čerpadlo či rozvody vody. V některých domech se v těchto místnostech nachází také umyvadlo nebo sprchový kout. Při umísťování rozvaděče do místnosti s tímto vybavením si proto dejte pozor na vzdálenosti a dělení prostoru do jednotlivých zón dle ČSN 33 2000-7-701.

Věděli jste, že…?

Chcete-li nainstalovat rozvaděč do zdi, která sousedí s koupelnou, musíte si dát pozor i na rozdělení prostoru do zón. Podle ČSN 33 2000-7-701 musí být elektrické rozvody (tedy i rozvaděč) v těchto stěnách zapuštěny do hloubky minimálně 5 cm od zóny 0, 1 nebo 2.

Datové rozvody do samostatného rozvaděče

pozemok-dom-stavba-konstrukcia
Foto: Legrand

K moderní elektroinstalaci patří i slaboproudé rozvody počítačové sítě, televizního signálu, zabezpečovacího systému nebo systému inteligentní elektroinstalace. Ty mají také své koncové zařízení, které byste určitě chtěli mít na jednom místě.

Podle norem je doporučená vzdálenost slaboproudých a silnoproudých rozvodů minimálně 6 cm při jejich souběhu na trase dlouhé do 5 m a 20 cm při souběhu na trase nad 5 m. Pokud chcete umístit slaboproudé zařízení do 230 V rozvodné skříňky, bude pro vás pravděpodobně problematické tuto vzdálenost dodržet. Kromě toho se v rozvodné skříňce nacházejí také zdroje rušení, jako například elektromagnety ve stykačích, jističích nebo proudových chráničích.

Nejrozumnějším řešením tedy bude, když ukončíte slaboproudou kabeláž v samostatném rozvaděči, který vyhradíte pro tento účel, a umístíte do něj i všechna potřebná zařízení. A nezapomeňte do rozvaděče nainstalovat 230 V zásuvky pro jejich napájení. Výjimkou jsou prvky některých systémů inteligentní elektroinstalace, které přímo ovládají 230 V spotřebiče. Ty se většinou umísťují do hlavní domovní rozvodné skříňky.

Zapamatujte si:

 • Součástí rodinného domu jsou alespoň tři rozvodné skříňky – přípojková skříň, elektroměrový rozvaděč a domovní rozvaděč.
 • Do přípojky a elektroměrového rozvaděče nemůžete zasahovat bez vědomí distribuční společnosti.
 • Obsluha domovního (bytového) rozvaděče je plně ve vaší kompetenci, jeho údržba a rekonstrukce zase v kompetenci vámi vybraného elektrikáře.
 • K domovnímu nebo bytovému rozvaděči musí být z bezpečnostních důvodů trvalý přístup. Nechte kolem něj plochu alespoň 80 cm. Nezakrývejte ho nábytkem ani neumísťujte do vestavěných skříní.
 • Rozvaděč nesmí být umístěn ani pod schody nebo na rameni schodiště.
 • V bytech má většinou pevné místo nade dveřmi, resp. vedle dveří.
 • V domech se umísťuje nejčastěji těsně za vchodové dveře nebo do technické místnosti.
 • Pro slaboproudé rozvody a přístroje byste měli použít samostatný rozvaděč.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.