Jak připravit elektroinstalaci na montáž klimatizace

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, klimatizace je velmi účinný prostředek pro chlazení i vytápění (dokáže přenést až třikrát více tepla, než spotřebuje elektřiny). Ať už chcete připravit elektroinstalaci pro klimatizaci ve vaší novostavbě, nebo klimatizaci montujete dodatečně, poradíme vám, jak na ni vaši elektroinstalaci připravit.

Jedna venkovní jednotka, jedna nebo více vnitřních

Klimatizace je v podstatě tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. Skládá se z min. 1 vnější a 1 nebo více vnitřních jednotek. Při chlazení interiéru přenáší teplo od vnitřní jednotky k vnější, kde ho rozptýlí do exteriéru; při vytápění je směr přenosu tepla opačný.

Vnější a vnitřní jednotky jsou propojeny ohebným měděným potrubím, přes které proudí chladivo tzv. propojovacím kabelem. Nejde však o žádný speciální kabel, ale často o běžný silový kabel, který musí být schopen snést napětí 230 V a dostatečný proud.

Klimatizace dělíme podle konstrukce na:

  • Mobilní klimatizace – jde o jedno zařízení, které v sobě kombinuje vnější i vnitřní jednotku. U tohoto typu však musíte zajistit odvod ohřátého nebo ochlazeného vzduchu otvorem přes zeď nebo okno. Mobilní klimatizace má napájecí kabel zakončený vidlicí do běžné 230 V zásuvky.
  • Split klimatizace – skládá se z vnější a vnitřní jednotky. Vnitřní je vybavena napájecím kabelem, který je ve většině případů ukončen vidlicí do 230 V zásuvky. Venkovní může být napájena samostatně, jednodušším a nejčastěji používaným řešením je však napájení z vnitřní jednotky pomocí již zmíněného propojovacího kabelu.
  • Multisplit klimatizace – skládá se z 1 vnější a několika vnitřních jednotek. Vnější je napájena ze samostatného elektrického okruhu s vlastním jištěním, vnitřní jsou napájeny pomocí propojovacího kabelů z venkovní jednotky.

Vnitřní jednotky split klimatizace se dále dělí podle montáže na nástěnné (nejčastěji používané), parapetní s montáží pod okenní parapet, podstropní s montáží na strop a kazetové s montáží do stropního podhledu (používají se převážně v kancelářích a komerční sféře).

Věděli jste, že…?

Montáž klimatizace nelze provést svépomocí. Tato činnost patří do rukou odborníka, který na ni má osvědčení a certifikát pro práci s chladícími plyny.

Sekat drážku, nebo použít lištu?

Jak jsme již zmínili, venkovní jednotka je s vnitřní vždy propojena dvěma měděnými trubkami. Ty jsou obaleny poměrně silnou vrstvou tepelné izolace – jejich celkový průměr tak může dosáhnout až 3 cm. Ve většině případů je souběžně s trubkami a kabelem vedena i plastová trubka na odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, která ústí u venkovní jednotky (v některých případech může ústit i do kanalizace).

To je důvod, proč na propojení jednotek musíte do zdiva vysekat velmi širokou a zároveň hlubokou drážku. Pokud do zdi nechcete nebo nemůžete sekat, můžete použít plastovou lištu, která ale musí být také široká a hluboká, v některých interiérech tedy může působit jak pěst na oko.

Ve snaze vyhnout se sekání tedy mnoho lidí montuje nástěnnou vnitřní jednotku max. několik desítek cm od stěny, na které je umístěna venkovní jednotka. V případě split klimatizace s jednou vnitřní jednotkou myslete i na to, aby byla v blízkosti el. zásuvka, resp. abyste měli možnost přivést k zařízení napájecí kabel.

Kabeláž a jištění

K napájení klimatizace i propojení vnější a vnitřní jednotky byste měli použít kabel určený výrobcem. Pokud děláte přípravu pro budoucí montáž klimatizace, poraďte se s montážním technikem.

Pokud výrobce ke klimatizaci kabely nepřibaluje ani je nijak nespecifikuje, můžete ve většině případů použít standardní silové kabely. Pod omítku nebo do instalační lišty jsou vhodné kabely typu CYKY nebo NYM. V případě, že chcete klimatizaci napájet ze zásuvky (a potřebujete napájecí kabel prodloužit), použijte kabel CYSY určený na pohyblivé přívody.

Průřez vodičů a vhodné jištění výrobci také obvykle specifikují. Pokud tyto parametry specifikovány nejsou, můžete je odhadnout podle elektrického příkonu klimatizace. Pozor – nezaměňujte si ho s chladicím nebo tepelným výkonem, ty jsou vždy vyšší.

Většina klimatizací pro středně velké místnosti má el. příkon kolem 1 500 W, v tom případě vyhoví kabel 3 × 1,5 mm2 a 10A jistič. Pro příkony nad 2 000 W a do 3 500 W je vhodný kabel 3 × 2,5 mm2 a 16A jistič. Výkonné venkovní jednotky pro multisplit klimatizace mohou vyžadovat i silnejší průřez vodičů nebo třífázové napájení (kabel 5 × 1,5 mm2 nebo 5 x 2,5 mm2).

Ideální jsou jističe s charakteristikou C, které mají na rozdíl od běžných jističů s charakteristikou B delší reakční čas a nezareagují na krátkodobé zvýšení proudu při rozběhu kompresoru v klimatizaci (tímto způsobem eliminujete nežádoucí vypínání jističe). Hodně moderních klimatizací už má zabudované soft start obvody pro omezení rozběhového proudu; s nimi můžete použít i jističe charakteristiky B.

Uvedené hodnoty jsou však pouze orientační a nemusí platit za každých okolností. Typ kabelu, jeho uložení, průřez vodičů a jištění proto vždy předem konzultujte s montážním technikem klimatizace nebo elektrikářem.

Věděli jste, že…?

Pokud je pro vás proud studeného vzduchu vytvářený klimatizací nepříjemný, můžete sáhnout po tepelném čerpadle. To může váš příbytek vytápět pomocí podlahového topení, ale i chladit bez průvanu prostřednictvím stropních chladicích panelů.

Údržba

Údržby klimatizace se nemusíte bát, pro většinu modelů známých značek jsou snadno dostupné náhradní díly. Preventivní údržbu byste měli nechat provádět každý rok před sezónou. Mezi nejčastější servisní úkony patří čištění filtrů a plastových částí klimatizace a také dezinfekce vnitřní jednotky. Nahromaděné bakterie totiž mohou po čase způsobovat nepříjemný zápach.

Kromě toho se servisní technici zaměřují i ​​na čištění chladiče venkovní jednotky, který by při zanesení prachem nebo nečistotami mohl snižovat výkon zařízení. Zkontrolovat by měli i připojení napájecích vodičů a množství chladiva v systému – jeho nedostatek se také může projevit snížením výkonu.

Shrnutí:

  • Klimatizaci může nainstalovat pouze člověk s osvědčením a certifikátem k této činnosti.
  • Klimatizace se obvykle skládá z 1 vnější a 1 nebo více vnitřních jednotek.
  • Venkovní jednotka je s vnitřními propojena pomocí izolovaných měděných trubek a kabelu.
  • Jelikož jsou trubky poměrně široké, musíte vysekat širokou a hlubokou drážku nebo použít širokou a hlubokou lištu.
  • Kabel a jištění byste měli volit podle specifikace výrobce klimatizace; pokud chybí, poraďte se s montážním technikem klimatizací nebo s elektrikářem.
  • Nezapomeňte na preventivní údržbu alespoň jednou za rok, nejčastějšími úkony jsou čištění filtrů a dezinfekce klimatizace.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.