Proudové chrániče – proč by u vás doma neměly chybět? 

Proudové chrániče jsou jedním z nejdůležitějších prvků ochrany před úrazem nebo požárem způsobeným elektrickým proudem. V současnosti je jejich používání povinné téměř ve všech el. okruzích v domácnosti.

Je podobný jističi

S proudovým chráničem se nejčastěji setkáte v rozvodné skříňce, kde na první pohled připomíná jistič. Existují ale také chrániče, které mají formu adaptéru do zásuvky, případně jsou integrovány přímo v zásuvce.

Základem proudového chrániče je tzv. součtový transformátor. Díky němu chránič ví, jaké množství el. proudu teče přes fázový vodič do konkrétního světelného nebo zásuvkového okruhu (a tím i do spotřebiče) a jaké množství se mu vrací přes nulový pracovní vodič („nulák“) zpět. Pokud chránič naměří mezi těmito proudy velký rozdíl, znamená to, že nastala jedna z těchto situací:

  • Dotýkáte se živé části el. zařízení – proud v tomto případě teče přes vaše tělo od místa dotyku živé části do země. Jedná se o tzv. jednopólový přímý dotek. Živou částí může být zdířka v zásuvce, součástka ve spotřebiči s poškozeným ochranným krytem a pod.
  • Dotýkáte se části pod napětím a současně ochranného vodiče – proud v tomto případě teče přes vaše tělo z prvního místa dotyku na druhé. Pod ochranným vodičem si můžete představit např. ochranný kolík v zásuvce nebo vodivou kostru elektrospotřebiče, která je s ochranným vodičem zpravidla spojena. Pokud se však dotýkáte druhou částí těla neutrálního pracovního vodiče („nuláka“), chránič nezareaguje, protože tímto směrem teče proud i při běžném provozu elektrospotřebičů.
  • Nastala porucha na zařízení – proud teče vlivem poruchy přes kostru spotřebiče spojenou s ochranným vodičem a nevrací se přes neutrální pracovní vodič („nulák“).

Na uvedené situace zareaguje proudový chránič přerušením obvodu v případě, že rozdíl mezi proudem, který posílá přes fázový vodič a který se mu vrací přes „nulák“, přesáhne jeho jmenovitou hodnotu.

K ochraně před úrazem se používají proudové chrániče se jmenovitou hodnotou rozdílového proudu 30 mA a menší. Jedná se totiž o hodnoty, které neohrozí život člověka.

Věděli jste, že…?

Proudový chránič vás ochrání i před vznikem požáru v důsledku působení el. proudu. Dokáže totiž přerušit dodávku proudu na místo poruchy nebo zkratu fázového vodiče na ochranný vodič či na kostru zařízení ještě předtím, než vznikne velké množství tepla potřebné ke vznícení okolních předmětů.

Pro všechny zásuvky i světla

Proudovými chrániči musíte podle aktuálně platných ČSN ochránit všechny zásuvky do 32 A a všechny světelné obvody (tedy nejen ty v koupelně, jak to platilo kdysi). To platí pro nové i rekonstruované elektroinstalace.

Pokud máte v rozvodné skříňce málo místa, můžete použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Pod tímto složitým názvem se skrývá jednoduchá kombinace jističe a proudového chrániče v jediném pouzdře.

Chcete-li o chrániče rozšířit původní dvouvodičovou elektroinstalaci typu TN-C, proudový chránič v rozvaděči vám nebude fungovat. Můžete však použít již zmíněné adaptéry do zásuvek nebo přímo zásuvky se zabudovaným chráničem.

Proudové chrániče jsou povinné i v některých speciálních prostorách a také v dřevodomech. Celou elektroinstalaci v dřevodomu musíte ochránit hlavním proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím rozdílovým proudem nejvýše 300 mA, ve specifikovaných případech nebezpečí požáru nejvýše 30 mA.

Věděli jste, že…?

Správnou funkci každého proudového chrániče byste měli alespoň jednou měsíčně odzkoušet. Slouží k tomu tlačítko přímo na chrániči. Pokud se ovládací páčka chrániče po stisknutí tlačítka přepne směrem dolů a el. obvod se přeruší, chránič je funkční.

Investice, kterou byste neměli podcenit

Ceny proudových chráničů začínají na cca 625 Kč, chrániče s nadproudovou ochranou (vestavěným jističem) jsou většinou o něco dražší. Jelikož jde o spolehlivou ochranu zdraví a majetku vás i vašich blízkých, nemá smysl na nich šetřit.

Někteří lidé ve snaze ušetřit použijí v elektroinstalaci pouze jediný proudový chránič pro celý byt, resp. dům. Pokud to uděláte také, při poruše elektrospotřebiče nebo svítidla nastane tma v celém vašem příbytku, dokud neodhalíte příčinu.

Shrnutí:

  • Proudový chránič může vypadat podobně jako jistič, případně může být integrován přímo v zásuvce nebo mít formu adaptéru do zásuvky.
  • Chránič sleduje množství proudu, které posílá do obvodu (resp. spotřebiče) a které se mu vrací zpět přes neutrální vodič.
  • Zjistí-li rozdíl, znamená to, že proud teče tam, kam nemá, a příslušný el. obvod přeruší.
  • Pro všechny zásuvkové a světelné obvody v bytech i domech jsou povinné proudové chrániče se jmenovitým rozdílovým proudem max. 30 mA.
  • Dřevodům musíte ochránit i hlavním proudovým chráničem se jmenovitým proudem max. 300 mA.
  • Správnou funkci proudového chrániče byste měli jednou měsíčně testovat stisknutím testovacího tlačítka na chrániči.
  • Na proudových chráničích se nevyplatí šetřit – pokud připojíte celý příbytek na jediný chránič, čeká vás v případě poruchy zařízení nebo elektroinstalace tma v celém příbytku.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.