Problémy s elektroinstalací, které vám při koupi domu mohou nadělat vrásky

I rozvody el. energie ve starém domě vám mohou přinést nečekané starosti, navýšit rozpočet na rekonstrukci a v některých případech dokonce ohrozit váš majetek nebo zdraví. Na co si u elektroinstalací ve starém domě dát pozor? Nemusí být přece  všechno zlato, co se třpytí.

V domě je stará el. přípojka

Staré domy jsou k rozvodné síti nejčastěji připojeny z el. sloupu vzdušným vedením, které končí na střeše domu, následně pokračuje do přípojkové pojistkové skříňky nebo rovnou do rozvaděče na hlavní jistič.. V rozvaděči se nacházejí i jističe pro jednotlivé el. okruhy domu.

Pokud vám vzdušná přípojka při rekonstrukci nebude překážet a neplánujete rekonstruovat elektroinstalaci, bude stačit, když přihlásíte odběrné místo na své jméno. Pokud ale budete dům při rekonstrukci odpojovat od rozvodné sítě, distribuční společnost vás znovu nepřipojí, dokud nebudete mít elektrickou přípojku zrekonstruovanou v souladu s jejich podmínkami připojení. Za opětovné připojení el. přípojky se platí cca 1 500 Kč.

V ČR působí 3 distributoři:

  • Praha: PRE Distribuce
  • Jižní Čechy a jižní Morava: EON Distribuce
  • Všude jinde (západ, střed, sever): ČEZ Distribuce

Dům je odpojen od elektřiny

Distribuční společnost vás do sítě nepřipojí, pokud nesplníte podmínky připojení. V tomto případě pro vás tedy bude platit to, co v prvním bodě, a el. přípojku budete muset zrekonstruovat.

Ve stěnách jsou hliníkové rozvody el. energie

Ve většině domů postavených před 90. lety naleznete elektrické rozvody s hliníkovými vodiči. Hliník je sice oproti mědi levnější, má ale několik negativních vlastností. Tenké vodiče se při ohybu často lámou, hliník pod tlakem svorek „teče“, vodič se zploští, svorka ztrácí vodivý kontakt a vlivem zvýšeného přechodového odporu se zahřívá.

Později může vzniknout el. oblouk (svorka začne „jiskřit“), což může vést až k požáru. Kromě toho vám také hrozí úraz el. proudem, jelikož ve dvouvodičových sítích TN-C, jaké se zřizovaly s hliníkovými vodiči, se může na kostře spotřebičů v případě uvolněné svorky objevit nebezpečné napětí. Počítejte tedy s tím, že hliníkové rozvody budete muset z bezpečnostních důvodů vyměnit.

Tip pro vás – odpovědi má revizní technik

Rodinný dům je příliš velkou investicí na to, abyste ho kupovali „naslepo“, proto si vždy na prohlídku vezměte stavebního inženýra, znalce nebo někoho, kdo stavbám rozumí. V případě, že nebudete chtít elektroinstalaci rekonstruovat, nechte ji předem prohlédnout odborníkem – buď kvalifikovaným elektrikářem, nebo revizním technikem.

Jediný jistič nebo chránič na všechno

V rámci šetření a nízkých nároků na elektroinstalaci z důvodu nízkého počtu elektrospotřebičů používali lidé v minulosti co nejméně jističů. Jeden jistič na všechna světla ale znamená, že při poruše jednoho svítidla nebo vypínače budete mít tmu v celém domě. U jediného jističe na všechny zásuvky tedy při poruše budou bez napětí všechny zásuvky.

V současnosti se hodně lidí snaží šetřit na proudových chráničích, které mohou navýšit rozpočet o desítky až tisíce korun. Ani to ovšem není dobrý nápad – jediný proudový chránič na celý dům znamená, že při jakékoli poruše se bez elektřiny ocitne celý dům. Elektroinstalační okruhy byste tedy měli rozdělit rozumně, nejrozumnější je přenechat tuto záležitost projektantovi.

Chybějící hromosvod

Blesk si nevybírá, kam udeří a hromosvod na sousedově, byť o patro vyšším domě vás pravděpodobně nezachrání. Úder blesku může poškodit vaši elektroinstalaci, elektrospotřebiče, způsobit požár domu a dokonce ohrozit život vás a ostatních členů domácnosti.

Nemusíte ale mít obavy – zřízení hromosvodu na starém, resp. zrekonstruovaném domě není žádný problém. Počítejte však s investicí v rozpětí od 10 000 do 40 000 Kč (závisí to na velikosti domu a dalších okolnostech). Pro vyšší bezpečnost elektroinstalace ji můžete doplnit také svodiči přepětí, které jsou hlavním prvkem ochrany před bleskem na vnitřní straně objektu.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.