Seriál: Sauna doma

O tom, že je sauna vynikajícím prostředkem k otužování a posílení kondice organismu, jste již určitě slyšeli. Z hlediska elektroinstalace sauna ale patří mezi zvláštní prostory, v nichž jsou součásti elektroinstalace nadměrně namáhány, a je zde také zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Na co při zřizování sauny z hlediska elektroinstalace myslet a jak si to zbytečně nezkomplikovat?

Suchý vzduch, ale vysoká teplota

Elektrická zařízení v sauně jsou vystavena zvýšenému namáhání, které způsobuje především vysoká teplota prostředí. Vzduch je po většinu času suchý, požadovaná vlhkost během saunování je 20 %. Vlhkost se dočasně zvyšuje při zalévání horkých kamenů na cca 60 %, později byste ale saunu měli vyvětrat, aby vlhkost opět klesla.

Tak jako například koupelny jsou i sauny tedy podle technických norem zvláštním prostorem a elektroinstalacemi v nich se zabývá zvláštní technická norma. V tomto případě je toČSN 33 2000-7-703: část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny.

Za saunu je z hlediska ČSN považován celý prostor, resp. místnost, která je vybavena saunovým topným spotřebičem určeným k ohřívání vzduchu na potřebnou teplotu. Uvedená norma se nevztahuje na prefabrikované kabiny, které koupíte již předem osazené spotřebiči a elektroinstalací. I ty ale samozřejmě musí být vyrobeny v souladu s technickými normami.

Lepší tedy bude, když si koupíte výrobek od osvědčeného výrobce – na bezpečnosti se šetřit nevyplatí.

Pokud budete mít v místnosti se saunou i sprchu, bazének nebo vanu na ochlazení, musíte při elektroinstalaci dodržetČSN 33 2000-7-701 ed. 2,  část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou.

Co říkají normy

Za vnější hranice prostoru sauny se považují stěny s tepelnou izolací. Sauna může mít obdélníkový, zaoblený nebo nepravidelný půdorys. Pro všechny platí, že v jejich nitru (na teplé straně) se prostor dělí podobně jako například v koupelně na 3 zóny:

  • Zóna 1 – je vymezena ve svislém směru podlahou a stropem. Ve vodorovném směru je vymezena prostorem ve vzdálenosti 0,5 m kolem ohřívače. Pokud je ohřívač umístěn blíže ke stěně, je zóna v tomto směru vymezena příslušnou stěnou. Do této zóny lze instalovat pouze zařízení, která jsou součástí saunových topidel.
  • Zóna 2 – jde o prostor ohraničený vnější hranicí zóny 1 a stěnami sauny ve vodorovném směru. Ve svislém směru sahá od podlahy po horizontální rovinu ve výšce 1 m nad její úrovní. Na zařízení v této zóně nejsou kladeny zvýšené požadavky na tepelnou odolnost.
  • Zóna 3 – je vymezena vnější hranicí zóny 1 a stěnami sauny ve vodorovném směru. Ve svislém směru je vymezena horizontální rovinou ve výšce 1 m nad úrovní podlahy a stropem. Jde o prostor, kde se koncentruje horký vzduch. Zařízení instalovaná v této zóně tedy musejí snést teplotu alespoň 125 °C, izolace vodičů alespoň 170 ° C. Kovové pláště a kovové instalační trubky nesmí být při běžném používání přístupné dotyku.Obrázok 1: Elektroinstalační zóny v sauně. Zdroj: Legrand.cz

Elektrická zařízení v sauně musí mít krytí alespoň IP44 (IP24 je ochrana proti dotyku předmětem nad 12mm průměr. V případě, že budete prostor čistit proudem vody, musí být krytí alespoň IPX5. I v objektu sauny (podobně jako například v koupelně) musíte zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem se jmenovitým rozdílovým proudem max. 30 mA.

Spínací a řídicí přístroje včetně el. rozvodů byste měli instalovat přednostně mimo prostor kabiny sauny, tj. na studenou stranu tepelné izolace. V opačném případě musí být odolné vůči teplu. Do místnosti sauny, resp. saunové kabiny lze instalovat pouze spínače a ovladače, které jsou součástí saunového ohřívače nebo jiných, pevně připojených spotřebičů v zóně 2. Zásuvky do prostoru sauny instalovat nemůžete (do žádné ze tří zón).

Náš tip:

Nezapomeňte, že saunový ohřívač včetně jeho spínacích a řídicích zařízení musíte nainstalovat v souladu s pokyny výrobce.

Celá místnost, nebo malá kabina?

Saunu si u vás doma můžete zřídit pomocí prefabrikované saunové kabiny umístěné v interiéru či exteriéru, případně si ji nechat zhotovit na míru v koupelně nebo jiné vhodné místnosti.

Infrasauny používají jako zdroj tepla infračervené zářiče, které ohřívají přímo vaše tělo a okolní materiály. Z toho důvodu je jejich výkon nižší než u finských saun a pohybuje se v rozsahu od 1 kW pro 1 osobu až po cca 3 kW v saunách pro 4 osoby. K napájení těchto saun vám postačí jednofázový (230 V) elektrický okruh. Prefabrikované saunové kabiny mají předem připravené el. obvody a jsou často napájeny přímo z 230 V zásuvky, kterou byste měli předem připravit na předpokládaném místě instalace sauny.

K vytápění finské sauny se používá elektrická pec, která ohřívá okolní vzduch. Tyto pece jsou většinou prodávány samostatně. Jejich výkon začíná na 3,6 kW v nejmenších saunách, pro jejich napájení postačí jednofázový (230 V) elektrický okruh. Ve finských saunách pro více osob se používá třífázový (400 V) el. okruh. Pece ve finských saunách se nepřipojují do zásuvky, ale k el. okruhu, na pevno přes vypínač – zapojit je tedy může pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Nezapomeňte tedy na místě předpokládané instalace sauny vyvést napájecí kabel příslušného okruhu.

K napájení saunových kamen se většinou používá tepelně odolný (nejčastěji silikonový) kabel. Jednotlivé modely saun se však mohou z konstrukčního hlediska lišit. Vždy se proto ohledně umístění, připojení do sítě a používání sauny řiďte pokyny výrobce.

Shrnutí:

  • Elektroinstalaci v sauně neohrožuje ani tak vlhký vzduch, jako spíše vysoká teplota.
  • Saunami se zabývá ČSN 33 2000-7-703: část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny.
  • Pokud budete mít v blízkosti sauny sprchu, bazén nebo vanu, nezapomeňte dodržet ČSN platné pro tyto prostory.
  • Prostor uvnitř sauny se dělí na 3 elektroinstalační zóny.
  • El. rozvody, spínací a řídicí zařízení byste měli přednostně instalovat na vnější (studenou) stranu sauny, zásuvky dovnitř nainstalovat nemůžete.
  • Infračervené sauny mají obvykle vestavěné ohřívače s nízkým výkonem, připojují se do běžné 230 V zásuvky.
  • Finské sauny mají samostatné pece s výkonem od 3,6 kW, připojují se napevno k 230 V nebo 400 V el. okruhu.

Komentovat

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Nejčtenější články

Připojte se k proudu portálu Electrend

Pro odběratele našeho newsletteru pravidelně připravujeme soubor praktických rad, návodů a novinek ze světa domovních elektroinstalací, smart bydlení a bezpečnosti.