Trimod HE

Výkonový modul

Trimod HE je tvořen jednofázovými výkonovými moduly. Existují tři provedení modulů o výkonu 3,6 kW, 5 kW a 6,7 kW, pomocí kterých je možné vytvořit UPS o výkonu 10 – 80 kW. Do jmenovitého výkonu UPS 30 kW, lze také zvolit, aby zařízení pracovalo s jednofázovým výstupem, popř. se třemi oddělenými nezávislými fázemi.

Výkonový modul

Bateriový šuplík

UPS může být vybaven bateriovými šuplíky pro zajištění základní doby zálohy při použití interních baterií. Pro další navýšení doby zálohy je možné systém vybavit externí bateriovou skříní.

Bateriový šuplík