O nás

Světový specialista pro elektrické instalace a digitální systémy budov

Jsme francouzská společnost a patříme mezi světové lídry v oboru elektroinstalací a informačních sítí. Nabízíme vše od počátečních návrhů až po kompletní řešení pro domácnosti, rozsáhlé komerční objekty i průmyslové celky. V Legrand věříme, že klíčem k úspěchu a spokojeným zákazníkům je posouvání technologických hranic. Právě proto naše produkty pro chytrou domácnost Legrand Smart Home, které vznikají ve spojení se společností Netatmo, systémová řešení pro datová centra, záložní zdroje, vypínače a zásuvky a další produkty přináší řadu inovací, které ocení leckterý uživatel.

o nás 2020

 

LEGRAND
V ČESKÉ REPUBLICE

V České republice jsme přítomni již od roku 1992. Kancelář společně se showroomem máme v pražském Karlíně v ulici Sokolovská. Odtud nabízíme odbornou pomoc a podporu našim klientům a partnerům od návrhu až po dokončení jejich projektů.

Pokud potřebujete pomoci s projektem, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. Jsme schopni vypracovat pro vás návrh unikátního řešení, připravit podklady pro tendr a zajistit vám v něm projektovou ochranu.

Společenská odpovědnost podniku

Po zvážení všech hledisek v oblastech životního prostředí a také společenských a technologických aspektů, kterým čelí skupina Legrand jakožto světový specialista pro elektrické instalace a datové rozvody, se rozhodla udělat vše, co je v jejích silách, aby byla elektrická energie využívána trvale udržitelným způsobem.

Tyto úvahy se proměnily v přípravu strategie CSR (společenské odpovědnosti podniku), která byla integrována do našeho podnikání.

CSR strategie společnosti Legrand se nachází na křižovatce mezi podnikáním skupiny, její strategií a globálními výzvami. To jsou výzvy, jimž čelí skupina Legrand při svém podnikání každý den. CSR strategie je tedy zcela zahrnuta v našem podnikání a tato strategie byla integrována v celé skupině Legrand. Takže se jí účastní každá dceřiná společnost a všechny subjekty skupiny Legrand přispívají k jejímu naplňování.

Základní oblasti CSR strategie Legrand

Společenská odpovědnost celé skupiny Legrand je založena na třech hlavních oblastech, které jsou dále členěny a strukturovány na dílčí závazky. Hlavní oblasti se dělí na 10 klíčových výzev, které mají prioritu jak pro zúčastněné strany skupiny, tak pro rozvoj jejích činností. Jádrem CSR strategie společnosti Legrand jsou tato tři témata.

 

OBCHODNÍ EKOSYSTÉM

OBCHODNÍ EKOSYSTÉM

Neboli jak společnost Legrand eticky vzájemně působí s celým ekosystémem svých činností.

V průběhu celého hodnotového řetězce má společnost Legrand v úmyslu reagovat na očekávání zainteresovaných stran ve svých činnostech, od svých dodavatelů po uživatele a partnery, s cílem dosáhnout pokrok pro všechny a v co největším možném souladu s etickými pravidly.

Jako globální specialista a lídr na trhu se společnost Legrand domnívá, že je odpovědná za etické reagování na očekávání všech zainteresovaných stran, se kterými komunikuje, ať už smluvně nebo jinak, v rámci svých činností: dodavatelé (přímí nebo nepřímí), uživatelé (distributoři, instalatéři nebo koncoví zákazníci) a celé ekonomické prostředí, ve kterém skupina denně působí, zejména odvětví energetiky.

Etika Legrand je v centru všech jejích hospodářských vztahů po celou dobu hodnotového řetězce. Cílem skupiny je poskytovat uživatelům udržitelná řešení a zajistit udržitelný nákup.

 

Lidé

Neboli jak společnost Legrand komunikuje se všemi svými zaměstnanci a zainteresovanými stranami.

Po celém světě je společnost Legrand jménem svých zaměstnanců a místních společenství zavázána respektovat lidská práva, rozmanitost, bezpečnost, zdraví, pohodu a rozvíjet talenty každého jednotlivce.

S více než 38 000 zaměstnanci na celém světě a prodejními nebo průmyslovými a obchodními místy ve více než 90 zemích se Legrand neustále rozvíjí a věnuje zvláštní pozornost sociálním povinnostem. Skupina má v úmyslu zajistit dodržování lidských práv na celém světě a je plně zapojena do místních komunit. Rovněž se zavazuje chránit bezpečnost a zdraví všech svých zaměstnanců. Cílem Legrand je také rozvíjet dovednosti každého člověka a podporovat rozmanitost. Pouze podporováním povýšení svých zaměstnanců může skupina postupovat pomoci posunout obchodní sektor vpřed.

LIDÉ

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Neboli přístup Legrand k ochraně životního prostředí.

Omezení vlivů činností Legrand na životní prostředí.

Odpovědností Legrand je omezit vliv svých činností na životní prostředí a být referenčním hráčem na začátku nízko uhlíkové společnosti. Tato odpovědnost se týká jednak míst skupiny, ale taktéž životního cyklu výrobků, od jejich návrhu až po konec jejich životnosti.

Výzvou je inovace na snížení environmentální stopy činností Legrand, zejména upřednostněním zavedení oběhového hospodářství.

Více informací týkajících se našich závazků najdete na www.legrandgroup.com.

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Energeticky úsporné a ekologicky zaměřené přístroje Legrand pomáhají snížit spotřebu energií, znečištění životního prostředí či emise skleníkových plynů (CO2). Instalujte energeticky úsporné přístroje Legrand, které můžete snadno identifikovat např. v našich marketingových nástrojích pomocí tohoto symbolu . Pomozte svým zákazníkům zmírnit dopad lidské činnosti na životní prostředí a nakupujte produkty Legrand.

Od roku 2012 jsme také členem České rady http://www.czgbc.org/

Spolupracujeme se společností Rema systém, která zajišťuje kolektivní systém sběru a recyklace elektro odpadu, včetně baterií a akumulátorů. Více informací se dozvíte v dokumentu, který je ke stažení zde.

UDRŽITELNOST

Dodržování pravidel obchodní etiky

Dodržování obchodní etiky v první řadě vyžaduje povědomí o problému. Je proto nezbytné zajistit školení zaměstnanců. To je důvod, proč skupina Legrand provádí kroky k zajištění toho, aby zaměstnanci, kteří se mohou setkat s rizikovými situacemi, byli důkladně seznámeni s pravidly obchodní etiky, čímž se sníží pravděpodobnost porušení předpisů o spravedlivé soutěži, protikorupčních zákonů, opatření proti praní špinavých peněz nebo kontroly vývozu.

Na základě této identity se společnost Legrand zavazuje předcházet korupci a podvodům a dodržovat pravidla hospodářské soutěže.

Pokud vás zajímají podrobnější informace týkající se našich závazků, neváhejte navštívit naše korporátní stránky www.legrandgroup.com

 

Prohlášení o dodržování závazku si můžete stáhnout zde

 

V souladu s našimi etickými pravidly a platnými právními předpisy můžete podávat hlášení o porušení pravidel obchodní etiky prostřednictvím portálu Skupiny Legrand, který je dostupný na https://legrand.signalement.net/entreprises

V případě jakýchkoliv dotazů v této problematice nás kontaktujte na email: kancelar@legrandcs.cz