Keor T EVO

Vlastnosti

Zařízení je konstruováno, tak aby dosáhlo vysoké účinnosti provozu až 96 % a současně snížilo náklady na provoz na naprosté minimum. Keor T EVO lze instalovat společně s dalšími paralelně zapojenými systémy a vytvořit tak systém s redundancí N+X až do 6 jednotek UPS. Zdroj lze provozovat i v kombinaci s dieselgenerátorem.

Vlastnosti

Baterie a komunikace

UPS může být vybaven interními bateriemi nebo může využívat baterie umístěné v externí bateriové skříni. Zařízení je vybaveno různými komunikačními prvky od LED pásku, který mění barvu podle toho, v jakém provozním stavu se UPS nachází až po komunikační rozhraní a slot pro komunikační kartu.

Baterie a komunikace