Keor HP

Vlastnosti

Jelikož se jedná o zařízení určené pro nejsofistikovanější aplikace, lze toto zařízení vybavit doplňujícím příslušenstvím, které umožní vytvořit UPS s ideálními vlastnosti pro konkrétní aplikaci. Jedná se například o izolační transformátor, kontakt pro spolupráci s dieselgenerátorem, centrální bypass pro paralelní systémy, optimalizované chladící systémy, apod.

Vlastnosti