2vodičový systém pro bytové domy

Systém umožňuje řešit i velice rozsáhlé instalace až do 3000 bytů. V celém rozsahu používá pouze 2vodičovou nepolarizovanou kabeláž, a to jak pro napájení tak pro komunikaci mezi přístroji. Chybné zapojení je tak prakticky vyloučeno. Pro sběrnici lze použít celou škálu kabelů od speciálního kabelu Bticino, přes UTP a nekroucené páry. Při použití jiného kabelu než Bticino vždy kontaktujte Legrand. Adresace přístrojů se provádí pomocí konfigurátorů. Popis instalace a adresace systému naleznete v základním instalačním návodu. Pro návrh základního systému do 50 bytů lze využít On-line konfigurátor. Blokové schéma zapojení v PDF nebo DWG na vyžádání.