Pojistkové odpínače SPX pro nožové pojistky

Pojistkové odpínače SPX pro nožové pojistky

Pojistkové odpínače SPX a SPX-V jsou účinnou ochranou elektrických instalací proti účinkům přetížení a zkratu. Jejich konstrukce je uzpůsobena pro třífázové obvody, které lze zapínat a vypínat pod zatížením pracovními proudy. Jsou vybaveny pojistkovými vložkami, které chrání instalace a zařízení před účinky přetížení a zkratů.

Odpínače lze instalovat dvěma způsoby:
• pomocí šroubů na montážní desku
• na 60 mm přípojnicový systém

Pojistkové odpínače SPX pro nožové pojistky