CAB3 pro označování vodičů a svorek Viking 3

CAB3 pro označování vodičů a svorek Viking 3

Kompletní nabídka značek dle mezinárodního kódování pro různé průřezy vodičů a řadové svorky z řady Viking. Díky systému označování jsou vodiče i svorky pod stejnou značkou a snižuje se tím chyba v zapojení. Sortiment obsahuje standardní číslice, písmena a symboly pro běžné využití při značení vodičů a svorek.

CAB3 pro označování vodičů a svorek Viking 3