DuplixTM pro označování kabelů

Označování kabelů - DuplixTM

Možnost výběru mezi 2 způsoby značení

ZAKLAPÁVACÍ ZNAČKY
Umožňují přípravu označení pro oba konce kabelu najednou pomocí dodávaných značek.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Umožňuje přehledné a čitelné označení obvodů vložením vytištěného štítku do pouzdra.

Označování kabelů - DuplixTM