Měřicí transformátory proudu

Měřicí transformátory proudu

Transformátory proudu jsou určeny pro použití s ampérmetry, elektroměry a dalšími měřiči v nepřímých nebo polopřímých měřicích systémech. Aktuální hodnota na sekundární straně transformátoru je snížena na hodnotu bezpečnou pro měřící zařízení (0-5 A). V nabídce společnosti Legrand jsou jednofázové a třífázové transformátory s maximální proudovou hodnotou 4000 A na primární straně.

Měřicí transformátory proudu