Distribuční transformátory

Distribuční transformátory

Tansformátory řady Green T.HE odpovídají normě ČSN EN 50588-1. Jsou navrženy a vyráběny v souladu s nařízením EU č. 548/2014 a směrnicí 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na ekodesign transformátorů.

Řadou distribučních transformátorů Green T.HE nabízí Legrand zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, které zaručují trvale vynikající vlastnosti, dlouhodobou životnost a spolehlivost. Během veškerých zkoušek, kterým jsou transformátory Green T.HE
podrobovány (podle normy CEl 60076-11, resp. ČSN EN 60076-11), byly naměřeny hodnoty částečných výbojů menší než 5 pC, což výrazně překonává požadavky normy, která stanovuje maximální přípustnou hodnotu na 10 pC.

Na základě prověřené kvality svých výrobků, Legrand rozšiřuje ZÁRUČNÍ DOBU na 8 LET pro všechny transformátory se standardními parametry.

STANDARDNÍ PARAMETRY
- V souladu s ČSN EN 60076-11 a ČSN EN 50588-1
- Jmenovitý výkon: 100–3150kVA
- Jmenovitý kmitočet: 50Hz
- Jmenovitá vstupní napětí: 6–6,3–10–22kV
- Jmenovitá výstupní napětí: 400V, 420V
- Odbočky na vstupní straně: ± 2× 2,5%
- Skupiny zapojení: Dyn1, Dyn5, Dyn11
- Materiál vinutí: Al
- Teplotní třída izolace: F (155°C)/F (155°C)
- Oteplení vinutí: 100/100K
- Třídy použití: E2-C2-F1 (certif. CESI A9032391)
- Stupeň krytí: IP 00 (příp. IP 31 nebo IP 23)
- Chlazení: AN (příp. AF)

Zaručená spolehlivost

Transformátory středního výkonu Green T.HE poskytují zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, které zaručují trvale vynikající vlastnosti, dlouhodobou životnost a spolehlivost.

Společnost Legrand zaručuje, že transformátory Green T.HE (zkoušené podle normy CEl 60076-11, resp. ČSN EN 60076-11) mají hodnoty dílčích výbojů menší než 5 pC, což je výrazně méně, než požaduje norma, která stanovuje maximální přípustnou hodnotu na 10 pC. Na základě prověřené kvality svých výrobků rozšiřuje společnost Legrand ZÁRUČNÍ DOBU na 8 let pro všechny transformátory se standardními parametry.

Částečné výboje

Částečné výboje jsou takové elektrické výboje, které jen částečně přemosťují izolaci mezi vodiči nebo elektrodami o různých potenciálech. Částečné výboje jsou obvykle důsledkem koncentrace lokálního elektrického namáhání v izolaci, na povrchu izolace v okolí vodičů apod.

Lze je rozdělit na vnější (v plynech okolo vodičů, tzv. koróna), povrchové (na povrchu izolantů) a vnitřní (uvnitř izolačního materiálu). Částečný výboj ve vinutí transformátoru je mikroskopický jev vyskytující se v dutinkách a prasklinách izolační pryskyřice. Kanál, kterým prochází výboj, se může větvit a způsobuje postupnou degradaci izolačního materiálu, což může vést až k destruktivnímu průrazu. Proto je důležité, aby tato hodnota byla co nejmenší.

Nízká hodnota částečných výbojů je výsledkem řady pozitivních faktorů, jako jsou:
- dlouholeté zkušenosti ve výrobě suchých epoxidových transformátorů
- vynikající technický návrh celé konstrukce
- vysoká kvalita použitých materiálů
- důslednost ve všech fázích výroby