Distribuční transformátory

Od července 2021 vyžaduje nařízení 548/2014 (aktualizované nařízením 2019/1783), aby výrobci vyráběli transformátory, které budou plnit požadavky Tier2. Jedná se o provedení se ztrátou naprázdno sníženou o 10% ve srovnání s předchozím požadavkem.

Transformátory Legrand Green T.HE jsou plně v souladu a kompatibilní pravidly nového ekodesignu a zaručují výrazné snížení spotřeby energie, díky čemuž přináší dlouhodobé úspory nákladů a omezení množství CO2 uvolňovaného do atmosféry.

Distribuční transformátory

Řadou distribučních transformátorů Green T.HE nabízí Legrand zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, které zaručují trvale vynikající vlastnosti, dlouhodobou životnost a spolehlivost.

STANDARDNÍ PARAMETRY:
- V souladu s ČSN EN 60076-11 a ČSN EN 50588-1
- Jmenovitý výkon: 100–3150kVA
- Jmenovitý kmitočet: 50Hz
- Jmenovitá vstupní napětí: 6–6,3–10–22kV
- Jmenovitá výstupní napětí: 400V, 420V
- Odbočky na vstupní straně: ± 2× 2,5%
- Skupiny zapojení: Dyn1, Dyn5, Dyn11
- Materiál vinutí: Al
- Teplotní třída izolace: F (155°C)/F (155°C)
- Oteplení vinutí: 100/100K
- Třídy použití: E2-C2-F1
- Stupeň krytí: IP 00 (příp. IP 31 nebo IP 23)
- Chlazení: AN (příp. AF)

Distribuční transformátory

Zaručená spolehlivost

Během veškerých zkoušek, kterým jsou transformátory Green T.HE podrobovány (podle normy IEC 60076-11, resp. ČSN EN 60076-11), byly naměřeny hodnoty částečných výbojů menší než 5 pC, což výrazně překonává požadavky normy.

Na základě prověřené kvality svých výrobků, Legrand umožňuje rozšíření ZÁRUČNÍ DOBY na 8 LET pro všechny transformátory se standardními parametry.

Zaručená spolehlivost

Částečné výboje

Částečné výboje jsou takové elektrické výboje, které jen částečně přemosťují izolaci mezi vodiči nebo elektrodami o různých potenciálech. Částečné výboje jsou obvykle důsledkem koncentrace lokálního elektrického namáhání v izolaci, na povrchu izolace v okolí vodičů apod.

Lze je rozdělit na vnější (v plynech okolo vodičů, tzv. koróna), povrchové (na povrchu izolantů) a vnitřní (uvnitř izolačního materiálu). Částečný výboj ve vinutí transformátoru je mikroskopický jev vyskytující se v dutinkách a prasklinách izolační pryskyřice. Kanál, kterým prochází výboj, se může větvit a způsobuje postupnou degradaci izolačního materiálu, což může vést až k destruktivnímu průrazu. Proto je důležité, aby tato hodnota byla co nejmenší.

Nízká hodnota částečných výbojů je výsledkem řady pozitivních faktorů, jako jsou:
- dlouholeté zkušenosti ve výrobě suchých epoxidových transformátorů
- vynikající technický návrh celé konstrukce
- vysoká kvalita použitých materiálů
- důslednost ve všech fázích výroby