Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

Uzavřená studená ulička MINKELS

 

Rostoucí poptávka po energetické efektivnosti (energy efficiency), bezpečnosti a zvýšení dostupnosti (uptime), stejně jako technologické změny jako vizualizace a cloud, přinesli do prostředí datových center novou dynamiku. Přetrvávající snaha o zlepšování parametrů datových center se promítá do potřeby nových technologií a funkcionalit.

Cloudové řešení a vizualizace si navíc vyžadují flexibilní škálovatelnost, jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Z těchto důvodů musí infrastruktura datového centra odpovídat současným potřebám na řízení datových center.

Technologie používané v datových centrech se však zároveň stávají o mnoho komplexnějšími. Klíčem k úspěchu se jeví vzájemné vyladění či dokonce integrace jednotlivých celků tak, aby byl zabezpečený vysoký výkon a spolehlivost datového centra.

Již na začátku vývoje tohoto trhu jsme si všimli (tehdy ještě pod samostatnou značkou Minkels) potřeby flexibility a integrace. Modulární charakteristiky proto byly implementovány do samotné DNA produktů již při jejich vývoji. Výsledkem je komplexní nabídka řešení, které jsou modulární již ve své podstatě.

Více informací o značce MINKELS

ZákladnÍ stavebnÍ prvky dAtových sálŮ

Studená ulička novÉ generAce


První zásadní inovací z pohledu energetické efektivnosti vzduchu v datových sálech bylo představení Studené uličky v roce 2006 na CeBIT-u. Během uplynulých let věnovalo oddělení vývoje a výzkumu mnoho úsilí na vylepšení energetické efektivnosti dodávaných řešení. Výsledkem jsou produkty jako Studená ulička nové generace (Next Generation Cold Corridor®), chlazení VariCondition® H20 a DX, vzduchotěsné rozváděče a další produkty zaměřené na optimalizaci proudění vzduchu.

CFD analýza

TECHNICKÉ STUDIE

Na základě poznatků z několika studií a realizací dokážeme našim zákazníkům snížit úniky ochlazeného vzduchu až o 86% a tím výrazně snížit náklady na elektrickou energii. Na základě těchto zkušeností jsme navrhli vzorce, pomocí kterých je možné realizovat jednoduchý výpočet efektivnosti proudění vzduchu v datovém sále. Identifikovali jsme oblasti, které jsou nejvhodnější na optimalizaci proudění vzduchu, přeměřili jejich efektivnost a výsledky shrnuli v kalkulaci návratnosti investice (ROI).

Technické články

 

Kontaktujte Legrand v případě zájmu o technické články na následující témata:


New dimensions in Data Centre design
Tips & Tricks for the professional use of PUE as a management tool
Rack airflow optimization
Cold Corridor and Fire Suppression