Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

Vliv prostředí

vliv prostředí

Norma ČSN EN 60076, část 11 pojednává o suchých výkonových transformátorech a mj specifikuje prostředí, v jakém mohou být transformátory instalovány. Transformátory EDM splňují ty nejpřísnější požadavky:


Třída prostředí E2:

Transformátor může být instalován v prostředí s vysokou mírou vlhkosti vzduchu a vysokou mírou znečištění.Klimatická třída C2:

Transformátor může být skladován a transportován při teplotě až -25 ° C, provozovaný při minimální teplotě -5 ° C.Odolnost vůči požáru F1:

Transformátor je těžko zápalný a použité materiály jsou samozhasiteľné. Proto může být instalován v prostředí s vysokým rizikem vzniku požáru.