Typy transformátorů

TRAKČNÍ A usměrňovačové TRANSFORMÁTORY

Vlastnosti:

 • velmi nízké celkové ztráty
 • optimalizovaná konstrukce vzhledem k typu zátěže
 • malé rozměry
 • speciálně konstruované vinutí a magnetický obvod, které dobře snášejí prudké změny teploty způsobené změnou provozního stavu

TRANSFORMÁTORY PRE VETERNÉ A FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

Vlastnosti:

 • velmi nízké ztráty
 • redukované rozměry
 • odolnost vůči atmosférickému přepětí 125 kV
 • konstrukce navržena pro variabilní zatížení
 • nehlučný provoz
 • nehlučný provoz
 • předpřipravené pro montáž bleskojistek
 • umístění přímo ve výšce u generátoru

TRANSFORMÁTORY PRE LODNÚ DOPRAVU

Vlastnosti:

 • optimalizovaná konstrukce vzhledem k typu zátěže
 • malé rozměry a hmotnost
 • možnost adaptovat vnější tvar transformátoru vzhledem k instalován prostor
 • speciální skříň a systém chlazení
 • know-how EDM díky množství zkušeností