Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

TECHNOLOGIE, DETEKCE PREZENCE A ABSENCE

TechnologiePIR (Passive Infra Red) senzory:

PIR senzory pracují na bázi detekce pohybu

a teploty objektu. PIR technologie nedetekuje pohyb za pevnými překážkami. Hodí se do jakýchkoliv prostor a prostor kde nelze použít senzory s mikrovlnou technologií.

 

 

 

Mirovlné senzory: mikrovlné senzory zaznamenávají pohyb na základě rozdílné frekvence vyslaného a přijatého odraženého signálu /Dopplerův jev). Jsou tak schopny zaznamenat i velmi malé pohyby a to i přes pevné překážky jako jsou skleněné nebo sádrokartonové příčky, okna nebo dveře výtahu. Jejich umístění je tedy nutné dobře zvážit.

Detekce prezence a absenceDetekování prezence: nebo také

automatický mód – senzor rozsvítí světla automaticky jakmile zaznamená pohyb a také

je automaticky zhasne, pokud žádný pohyb

po nastavenou dobu nezaznamená. 

 

 

 

Detekování absence: nebo také manuálně - automatický - při vstupu do místnosti musí osoba rozsvítit světla stiskem tlačítka, zhasnutí světel však proběhne automaticky pokud senzor nezaznamená pohyb po  nastavenou dobu.          
Uživatel může světla zhasnout stejným tlačítkem i manuálně.