Studená / Teplá ulička

ODĚLENÍ TEPLÉHO A STUDENÉHO VZDUCHU

Základním principem zvýšení energetické efektivnosti datového centra (či vaší serverovny) je oddělit proudění studeného a teplého vzduchu. Existují 3 základní přístupy, jako je možné toto oddělení realizovat.


Na otázku Uptime Institute (http://uptimeinstitute.com„Jak jste využili princip oddělení teplého a studeného vzduchu, jakou metodu jste použili?“ odpověděli respondenti následovně:

 • 35 % využilo princip uzavření teplé uličky
 • 44 % využilo princip uzavření studené uličky
 • 21 % využilo další koncepty (např. odvod vzuchu komínem, hybridní uličky)

Na výběr vhodné metody tedy neexistuje jednoznačná odpověď. Je nutné zvážit následující kritéria:

 • rozloha prostoru, který je nutné chladit
 • parametry prostoru (např. výška místnosti)
 • počet rozváděčů
 • předpokládaný výkon na jeden rozváděč
 • a další

 

Pro doporučení vhodné chladící strategie kontaktujte certifikovaných specialistů Legrand.

 


UZAVŘENÁ STUDENÁ ULIČKA

Uzavřená studená ulička je nejpoužívanější metodou oddělení vzduchu. Přes perforované dlažice zdvojené podlahy umístěné jen v oblasti studené uličky se studený vzduch dostává k nasávání aktivních zařízení. Rozváděče v uličce stojí přední stranou k sobě.
Výhodou této metody je potřeba kontroly vzduchu jen na omezeném prostoru – v podlaze a ve studené uličce. Nezanedbatelným faktem je také, že výrobci aktivních zařízení specifikují požadovanou teplotu vzduchu na vstupu svých zařízení. Vhodné pro výkon do 10 kW/rack.

 

STANDARDIZOVANÉ ROZMĚRY ULIČKY

 • Šířka 1000mm až 1800mm
 • Minimální hloubka 800mm
 • Výšky 2000mm až 2275mm (jiné na dotaz)
 • Základní barby: RAL 9011 (černá) a RAL 7047 (šedá)
 • Specifické rozměry na vyžádání

DVEŘE
 • Jednokřídlové anebo dvojkřídlové

 • Závěsné nebo posuvné s měkkým dorazem

 • Elektrické nebo mechanické

 • Možnost vybavení různými přístupovými systémy (např. mechanické zámky, čtečky HID…)

STREŠNÍ OKNA
Střešní okna
 • Pevné (vhodné při použití požárního systému na bázi plynů)

 • Výklopné (vhodné při použití požárního systému na bázi vodní mlhy)

 • Vysoká světelná propustnost 72 % nebo 83 % (není nutná integrace dodatečných světelných zdrojů uvnitř uličky)

 • Integrované senzory pro integraci do hasicích systémů

Střešní okna
INTEGRACE HASÍCÍCH SYSTÉMŮ
Integrace hasicích systémů

Integrace požárních vývodů v prostorech uzavřené uličky či closed-loop systémů

Integrace hasicích systémů

Integrace detektorů v prostorech uzavřené uličky či closed-loop systémů


FLEXIBILNÍ STĚNY PRO ASYMETRICKÉ INSTALACE
Flexibilní stěny pro asymetrické instalace

Přirozené překážky / Chybějící racky

 

 

Když chybí racky

Flexibilní stěny pro asymetrické instalace

Racky s různými rozměry

 

 

Racky s různými rozměry

Flexibilní řešení pro asymetrické instalace

Uzavření nad racky

 

Uzavření nad racky


UZAVŘENÁ TEPLÁ ULIČKA

Uzavřená teplá ulička představuje opačnou strategii chlazení. Rozváděče v uličce stojí zády k sobě. Východ ohřátého vzduchu směřuje do uzavřeného prostoru, nad kterým je vystavěn „komín“, který ho odvádí do sníženého stropu. Toto řešení je možné použít v místnostech s nižší světlou výškou. Vhodné pro výkon do 10 kW/rack. Nevýhodou je nutnost kontrolovat parametry vzduchu na větším prostoru (tj. v celé místnosti s výjimkou uličky a stropu).

Teplá ulička