Rozvod televize - domácí sítě

ROZVOD TELEVIZE

Přenos televizního signálu funguje po klasických koaxiálních kabelech, které jsou ukončené v TV koaxiálním rozbočovači.

Toto řešení je vhodné především pro rozvod kabelové televize a digitálního terestriálního signálu.