Keor MOD

Výkonový modul

Výkon modulu je 25 kW přičemž tento výkon je situován v modulu s výškou pouhých 2U. Modul s funkcí hot-swapp obsahuje standardní výkonové prvky včetně ovládací desky a statického bypassu, lze tak tvrdit, že se jedná o samostatný UPS. Každý modul disponuje LED páskem, který indikuje aktuální provozní stav konkrétního výkonového modulu.

Výkonový modul

Baterie

Keor MOD v provedení 125 kW může obsahovat až 5 interních bateriových řetězců po 48 bateriích. Baterie mohou mít kapacitu 9 nebo 11 Ah. Plně vybavený Keor MOD 125 kW tak může zálohovat zátěž 125 kW po dobu více jak 3 minut a to při potřebné půdorysné ploše pouhých 0,58 m².

Baterie

Displej

UPS obsahuje 10“ LCD displej, který zobrazuje základní parametry a provozní stavy. Při otevřených dveřích lze tento displej otočit o 180° dovnitř UPS, tak aby obsluhující personál měl zobrazované údaje vždy k dispozici.

Displej

Možnosti komunikace

Panel s komunikačními rozhraními je umístěn na přední straně UPS. Veškeré úkony instalace a obsluhy lze provádět z přední strany UPS, který tak může být s ohledem na ventilaci umístěn těsně ke zdi. Zařízení obsahuje mimo jiné slot pro komunikační kartu, 11 vstupních kontaktů a 8 výstupních kontaktů.

Možnosti komunikace