Optické kabely

 

VertikálnÍ optické prOpoje LAN

 
Optické propoje se v prostředí LAN se využívají hlavně při areálových rozvodu a rozvodech mezi hlavním rozvaděčem a podlažní rozvaděči do maximální vzdálenosti 2000 metrů. Normy znají maximálně 2 úrovně vertikální kabeláže - CD-BD a BD-FD. 

Nejpoužívanějšími protokoly v prostředí LAN jsou:
  • 1000BASE-SX (Gigabit po multimode)
  • 1000BASE-LX (Gigabit po singlemode)
  • 10GBASE-SR (10 Gigabit po singlemode)
  • 10GBASE-LR (10 Gigabit po singlemode)
 

Optické kAbElY LCS3 prO použitÍ v budovách

 

Univerzální indoor / outdoor kabely s konstrukcí Central Loose Tube i Tight Buffer. Dostupné v 2 až 24 vláknech.

 

Všechny optické kabely LCS3 jsou od 1.7.2017 značené v souladu s požadavky nařízení Evropské unie č. 305/2011 - CPR. Kabely jsou dostupné v různých třídách reakce na oheň B2ca a Dca, přičemž nejpoužívanější kabely mají charakteristiku Dca-s2-d2-a1
 

 

Optické káble LCS3 pro pŘÍMOU pokládku

 
Optické kabely LCS3 do vnějšího prostředí jsou vhodné pro přímou pokládku do země bez potřeby dalších ochranných prvků. Pancéřování poskytuje dostatečnou ochranu proti poškození hlodavci, mechanickému zásahu, vlhkosti či jiným rizikům vyplývající z použití v exteriéru. 
 

PŘedkonektorované optické kAbElY MPO/MTPTM
 

 
Optické kabely LCS 3 ukončené konektory MPO / MTPTM umožňují přenos 40 a 100 Gigabitového Ethernetu v prostředí LAN. Každý konektor obsahuje 12 vláken. Zpětná kompatibilita s 1 a 10 gigabitovými optickými protokoly.