Význam certifikátů z nezávislých zkušeben

Úvod:

 

V začátcích systémů strukturovaných kabeláží hledali výrobci způsob, jak svým zákazníkům dokázat, že jimi vyráběné komponenty jsou v souladu s požadavky definovanými v příslušných normách. Jako vhodné řešení se ukázalo poskytnutí komponentů nezávislé zkušebně, která tyto komponenty otestovala a vydala certifikát o úspěšném absolvování zkoušky. Takto vznikl tzv.. "Certifikát z nezávislé zkušebny".

 

Co všechno však zkušebna opravdu testuje? Je to dostačující?

 

Při posuzování významu "Certifikátu z nezávislé zkušebny" je třeba brát v úvahu 2 základní fakta:

 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

 

Certifikát je elektrickým testem komponentů (nebo skupinu prvků). Nabízí se otázka, zda jsou testovány všechny vlastnosti komponent, které může koncový zákazník požadovat. Podívejme se na některé z nich:

  • Životnost: konektor by měl vydržet minimálně 750 zapojeni připojovacího (patch) kabelu. Obvykle ho chrání dostatečně silná vrstva pozlacení jednotlivých PINů, která je ochrání před korozí a je odolná vůči odřeného.
  • Podpora PoE+: PoE + je nový standard umožňující přenos až 60W po štrukúrovanej kabeláži. Když spojíme dva vodiče pod zátěží, dochází k jiskření, které může poškodit kontakty. Jelikož neexistuje norma, která by upravovala ochranu kontaktů při tomto jiskření, pouze výrobci, jejichž komponenty mají specifický design, dokáží garantovat že nepřijde k poškození komponent.
  • Snížení chybovosti: použitím některých typů konektorů RJ45 je možné eliminovat chybovost techniků při připojování kabelu - například design konektoru neumožňuje překročit maximální délku odizolování 1,25 cm. Šetří se čas a snižuje se chybovost při zapojování konektorů.
  • Označování:  někteří výrobci na své komponenty přidávají držáky popisovacích štítků. Bez nich je instalatér nucen používat samolepící štítky, které narušují estetiku (na kterou architekti tak velmi dbají) a časem se mohou odlepit (např. při čištění).
Nekvalitně pozlacené PINy poškozené PoE + signálem Konektor navržen pro snížení chybovosti Zásuvka RJ45 s průhledným držákem štítků

 

KONTROLA KVALITY:

 

Nezávislá zkušebna testuje konkrétní komponenty vybrané samotným výrobcem. Test je tedy v podstatě platný pouze pro ty komponenty, které byly otestovány při samotné zkoušce. V úvahu se neberou změny (úmyslné či neúmyslné) v kvalitě, ke kterým může dojít při výrobním procesu. Výpovědní hodnota certifikátu tedy ve značné míře závisí na kontroly kvality a vnitřních pohnutek daného výrobce.

 

Výrobce, kterému etika podnikání příliš mnoho neříká, může vybrat ty nejlepší vzorky pro získání certifikátu as vědomím, že běžná produkce tuto úroveň zdaleka nedosahuje. Stejně, i etický výrobce s nedostatečnou mírou kontroly kvality může na trh dodávat komponenty podliezajúce normy v případě, že mu kolísá kvalita výroby.

 

Odpovědní výrobci mají pouze jednu možnost jak těmto problémům předejít - přísná kontrola kvality přímo na výrobní lince a pravidelné testování vzorků ve svých vlastních zkušebnách.

 

Ukázka zkušebny výrobce určené pro testování kvality výrobků

Závěr:

 

Znamená to tedy, že "Certifikát z nezávislé zkušebny" není vhodný nástroj pro výběr komponent? Samozřejmě, že ne! Svůj význam si stále zachovává - avšak neměl by to být ten nejpodstatnější argument na který se možná spoléhat. V první řadě by měla existovat důvěra k danému výrobci. Věříte dané společnosti, že neustále kontroluje kvalitu a na trh dodává trvanlivé komponenty, které jsou v souladu s posledními normami? Pokud ano, tak pak certifikát plní doplňkovou roli. Říká, že i nezávislá instituce potvrdila přenosové parametry.

Nicméně výběr komponent založen pouze na základě certifikátů vede k nejlevnějšímu výrobci, jehož hlavním motivem často není požadovaná kvalita.

 

Certifikáty jsou efektivním nástrojem selekce, avšak nemohou nahrazovat vztah důvěry mezi zákazníkem a výrobcem.