Strukturované kabeláže a možná řešení

Proč se rozhodnout pro systém kategorie 6A

Výběr výkonnostní kategorie strukturované kabeláže byl vždy obtížný. Použiji nejnovější řešení? Nebo si vyberu nižším výkon a snížím investiční náročnost? Navíc, v dnešní době při dostupnosti široké škály kategorií strukturovaných kabeláží, se rozhodování stalo ještě náročnějším. V tomto článku rozebereme výhody řešení kategorie 6A.

 

 

Kategorie kabeláží upravují 2 hlavní normy:

  • TIA / EIA 568, v současnosti vydání C, americká norma
  • ISO 11801, v současnosti vydání 2, mezinárodní norma

Z těchto dvou norem jsou odvozovány všechny ostatní světové normy. Obě normy znají kategorie 5e, 6 a 6A, ale pouze ISO 11801 zná i kategorie 7 a 7A.

  • Kategória 5e (Cat.5e) je z nich najstaršia. Garantuje prenos Gigabit Ethernetu (IEEE 802.3ab 1000 Base-T) na tienej i netienej kabeláži a využíva konektory RJ45.
  • Kategorie 5e (Cat.5e) je z nich nejstarší. Garantuje přenos Gigabit Ethernetu (IEEE 802.3ab 1000 Base-T) na Stín i nestíní kabeláži a využívá konektory RJ45. Kategorie 6 (Cat.6) byla původní navržena pro jiný typ Gigabit Ethernetu (TIA/EIA-854 1000 Base-Tx) a měla zlevnit výrobu aktivních prkov. Výrobci aktivních zařízení ale tento typ komunikace nepodpořili. Ve výsledku Cat.6 v současnosti podporuje pouze stejnou aplikaci jako Cat.5e: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) po stíněných a nestíněných kabelech a při použití RJ45 konektorů. Přesto, že stávající instalace lze po sofistikovaném testování překlasifikovat na přenos 10G Ethernetu, tato kategorie kabeláží nebyla navržena pro takovou aplikaci a neměla by být doporučená pro nové instalace podporující 10G Ethernet. V porovnání s Cat.5e ale Cat.6 přináší dvě výhody: širší přenosové pásmo, umožňující vyšší spolehlivost přenosu gigabitových aplikací a obecně vyšší kvalita konektorů, která spolu s kabely s nižším odporem umožňuje lepší přenos Power-over-Ethernet (PoE) signálů.
  • Kategorie 6A (Cat.6A) je nejmladší kategorií a je navržena pro přenos 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an 10GBase-T). Opět je dostupná po stíněné i nestíní verzi.
  • Kategorie 7 (Cat.7) byla navržena v roce 2002 pro příští 10Gigabit Ethernet, který v té době ještě neexistoval. Kvůli odlišným konektorem (nevyužívá RJ45) a výhradně S / FTP kabelem (ale především díky absenci výhod!) Ji trh nikdy neakceptoval a její použití rychle klesá.
  • Kategorie 7A (Cat.7) je evolucí Cat.7. Využívá stejné speciální konektory (ne RJ45) a mnohem vyšší frekvence, které mají podpořit přenos budoucích aplikací. Nicméně, podle nedávno ratifikované normy IEEE 802.3ba definující přenos 40 a 100 Gigabit Ethernetu, Cat.7. takové přenosy nepodporuje. Navíc v současnosti neexistuje žádné přenosné testovací zařízení schopné otestovat výkon kabeláže Cat.7 v celé šířce přenosového pásma. Ve výsledku použití Cat.7 opět přináší několik komplikace bez zjevných výhod.

Shrnutí:

Při omezeném rozpočtu je Cat.5e plně vyhovující, avšak kvůli minimálnímu cenovému rozdílu oproti Cat.6 je její použití méně zajímavé. Druhou nevýhodou Cat.5e jsou vyšší ztráty při PoE signálech a následně zvýšená spotřeba elektrické energie.

Cat.6 nepřináší z pohledu přenosu aplikací žádné výhody oproti Cat.5e, avšak je spolehlivější a podporuje přenos všech druhů signálů PoE. Pro ty, kteří si chtějí být jisti, že investují do řešení garantujícího přenos 10Gigabit Ethernetu a všech PoE signálů, je Cat.6A jasnou volbou.