Otestujte své znalosti z normy ISO 11801

 

Jak dobře máte nastudované normy týkající se strukturované kabeláže? Považujete se za experta? Zkuste zodpovědět následující otázky a možná budete sami překvapeni, kolik toho opravdu víte resp. nevíte :).

 

Všechny informace v tomto článku se vztahují k normě ISO 11801 ed.2.2 z roku 2011. Normy ANSI / TIA (Severní Amerika) a CENELEC (Evropa) se mírně liší, ale základní principy zůstávají stejné.

 

1. ČÁST - NÁVRH HORIZONTÁLNÍCH PROPOJENÍ

 

Schéma níže zobrazuje základní horizontální metalický spoj ve smyslu normy obsahující 2 patch kabely a permanent link. Norma umožňuje přidat konsolidační bod a replikační patch panel, což znamená 2 další moduly RJ 45 a patch kabel, ale v tomto případě s nimi nebudeme uvažovat. Rovněž pomineme využití MUTOA.

 

Obrázek 1: Základní schema horizontálního metalického propojení ve smyslu normy ISO 11801

 

Maximální délka kanálu je 100m. Maximální délka permanent linku (horizontálního kabelu) je 90m. Celková délka patch kabelů je maximálně 10m.

 

Otázka č.1: Jaká je maximální délka patch kabelu?
Patch kabel v serverovně (anglicky equipment cord) ani patch kabel na pracovním místě (work area cord) by neměl překročit délku 5m. Není možné zvýšit délku jednoho na 8m pokud má druhý 2m.
Otázka č.2: Jaká je minimální délka patch kabelu?
Přesto co si většina lidí z oboru myslí, norma definuje i minimální délku patch kabelů. Minimální délka obou patch kabelů musí být 1m. Přestože norma použití patch kabelů kratších než 1m výslovně nezakazuje, jasně říká, že v matematických modelech použitých jako podklad pro její tvorbu se s takovými patch kabely neuvažovalo. Pokud tedy budou takové patch kabely použity, není možné garantovat přenosové parametry přenosového kanálu.
Otázka č.3: Pokud všechny použité komponenty vyhovují normě a jsou nainstalovány v interiéru (opět v jejím smyslu), permanent link má vždy délku 90m. Je tento výrok pravdivý nebo ne?
Výrok není pravdivý. Norma jednoznačně říká, že všechny doporučené vzdálenosti jsou platné při maximální provozní teplotě 20°C. Při vyšších teplotách je nutné vzdálenost zkrátit.

Jako příklad si vezměme bezdrátový přístupový bod (Wi-Fi) připojený pomocí kabelu Cat.5e U / UTP vedeném pod střechou ve výrobním závodě. Na takovém místě může v létě teplota lehce vzrůst až na 50°C. Pokud k tomu připočteme nárůst teploty o 10°C způsobený napájením, o kterém hovoří návrh standardu PoE po 4-párech 802.3bt, teplota se přiblíží k hraničním 60°C. Pokud tuto hodnotu dosadíme do vzorce uvedeného v normě, vypočteme, že maximální délka permanent linku je pouze 72m! Provozní teplota prostředí je parametr, se kterým se při návrhu sítě skoro nikdy neuvažuje.

 

2. ČÁST - NÁVRH OPTICKÝCH PÁTEŘNÍCH PROPOJENÍ

 

Návrh páteřních propojeních po optice je obecně mnohem komplexnější než návrh horizontálních metalických propojení. V úvahu je nutné vzít množství proměnných jako počet vláken, vzdálenost, typ kabelu, atd. Norma ISO 11801 poskytuje pouze obecné doporučení a odkazuje na normy IEC týkající se komponentů a měření. Například, o způsobu měření hovoří ISO / IEC 14763-3. Následující otázky souvisí se všemi ISO dokumenty, které souvisí se strukturovanou kabeláží.

 

Schéma páteřního propojení v normě ISO 11801

Obrázek 2: Schéma páteřního propojení v normě ISO 11801

 

Maximální délka, kterou v LAN můžete využiít je 2000m. Všechny komponenty mají definované parametry tolerované odchylky.


Otázka č.4: Pokud navrhnu páteřní síť s certifikovanými komponentami, nainstaluji je v souladu s normou, v délce do 2000m a při měření mi vyjde pozitivní výsledek, tak pak všechny protokoly navržené pro LAN budou v této síti fungovat?
Bohužel ne, páteřní sítě jsou závislé na konkrétních protokolech, na rozdíl od horizontálních propojení. Znamená to, že soulad s normou není dostatečný. Páteřní síť musí být navržena tak, aby splnila požadavky pro specifický přenosový protokol.

Například, aby bylo možné garantovat přenos 10GBase-SR, multimodová páteřní síť postavená na vláknech OM3 musí splnit následující požadavky:
  • Maximální délka přenosového kanálu 300m
  • Maximální útlum 2,6 dB

Pozítivní výsledek po proměření měřícím přístrojem není dostatečný. Je nutné porovnat naměřené parametry s požadavky protokolu.

Otázka č.5: Při měření optických propojení je nejvhodnější použít optické patch kabely, které budou použity v dané instalaci, protože výsledky jsou nejblíže k realitě. Je to pravdivý nebo nepravdivý výrok?
Naprosto nepravdivé. Běžné patch kabely, které jsou v souladu s normami jsou na kvalitativní úrovni, která umožňuje podporu přenosových protokolů, ale nejsou dostatečně přesné pro měření. Při měření je nutné použít na referenční měřicí patch kabely. Jejich Insertion loss je zhruba 4 až 8 krát nižší než útlum běžných patch kabelů.
Pokud použijeme při měření běžné patch kabely, na získané výsledky se nemůžeme spolehnout.

 

 

3. ČÁST - CHYBY CRC


Obrázek 3: Struktura rámu (frame) z “Ethernet Blue Book”
Úkolem strukturovaného kabelážního systému je zajištění komunikace mezi zařízeními. V dnešní době probíhá většina komunikace v prostředí LAN, nejčastěji pomocí protokolů fast Ethernet a Gigabit. Oba jsou součástí řady standardů IEEE 802.3 a fungují na principu posílání dat pomocí framů.

Zažitým předpokladem je, že aktivní zařízení negenerují chyby při vytváření framů. Tím pádem, pokud se při dekódování zjistí, že jsou nějaké poškozené, museli se poškodit během přenosu v přenosovém médiu - nejčastěji v kroucené dvoljinke.

Metoda kterou se kontroluje zda framy přišli pořádku se nazývá CRC (Cyclic Redundancy Check) a spočívá v kontrole posledních 4 bitů frame. Nazývají se FCS (Frame Check Sequence). Vlevo je zobrazena struktura rámce ze základního dokumentu Ethernetu tzv. "Ethernet Blue Book". CRC chyba (CRC error) jednoduše znamená, že informace je poškozená a je třeba ji poslat znovu. Vyšší počet CRC chyb se projeví ve zpomalení sítě.

 

Otázka č.6: CRC chyby souvisejí s kabeláží a nejsou žádoucím jevem. Pokud kabeláž vyhovuje normám a je používána v běžných podmínkách, budou se objevovat CRC chyby?
Naprosto nepravdivé. Je to překvapující, ale CRC chyby se mohou vyskytovat i v kabelážích, které normám po všech stránkách vyhovují. Podle experimentů popsaných v březnovém vydání žurnálu "BICS Journal of Information technology System", kabelážní system kategorie 5e využitý pro přenos Ethernetu při 20°C vytvářel CRC chyby. Jejich výskyt by při vyšší teplotě samozřejmě narůstal. Experimenty ukázaly, že tyto chyby lze eliminovat pomocí použití kvalitnějších komponentů s vyšší rezervou nebo použitím komponentů vyšší kategorie. Ani kabeláž, která vyhoví minimálním parametrům v normách, není zárukou, že při komunikaci nebudou vznikat CRC chyby.

 

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe