Měření strukturované kabeláže

Úvod

 

Strukturovanou kabeláž ovlivňují zejména 2 aspekty: produkty a jejich instalace. Aby bylo možné garantovat požadované přenosové parametry, oba musí být v souladu s normami. Zda daná instalace tyto parametry opravdu dosáhla, zjišťujeme na konci instalačního procesu sérií měření.

 

VIZUÁLNÍ KONTROLA

 

Prvým krokom je vizuálna kontrola parametrov, ktoré nedokáže zmerať merací prístroj.

 • Jsou páry správně rozpletené? (Maximální délka)

 • Byl plášť kabelu v blízkosti konektorů odstraněn správným způsobem?

 • Byl dodržen minimální poloměr ohybu kabelu?

 • Jsou kabely ochráněné vůči mechanickému poškození? (Uložení v kabelových trasách, ostré hrany ....)

 • Jsou kabely ochráněné vůči elektromagnetickému rušení? (Vyhýbání se fluorescenčním zářivkám, vysokému napětí ....)

Dalším krokem je kontrola zemnění a vodivého pospojování. Kabelážní systémy musí být v souladu s elektroinstalačními normami kvůli ochraně osob (ochrana pro zkraty, přepětí ...) as normami týkajících se datových sítí kvůli ochraně signálu v kabeláži a aktivních zařízeních. Soulad s prvním typem norem zajistí, že ledajaký proud bude sveden do země aniž procházel přes osobu. Běžně mají tuto problematiku na starosti oprávnění elektrikáři, kteří instalují uzemňovací soustavu.

Soulad s druhým typem norem zajistí, že ledajaké vysokofrekvenční rušení bude odvedeno tak, že přenášený datový signál zůstane neporušený. Doporučit lze:

 • Vizuální kontrolu velikosti zemnících vodičů (dostatečná velikost pro ochranu IT infrastruktury)

 • Kontrolu kontinuity uzemnění, vizuální i měřením pomocí ohm-metru

 • Měření pomocí voltmetru - maximální rozdíl 1V mezi libovolnými dvěma uzemněnými body v objektu (vyžadováno normami před zapojením stíněného kabelážního systému)

 • ... a v případě stíněných systémů vizuální kontrolu stínění ("fólie"), resp. jeho kontinuity v kabelážním systému

NASTAVENÍ MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE

A nakonec, aby bylo možné zaručit výsledek (a požádat výrobce o garanční záruky), je nutné přeměřit přenosové parametry. V praxi to znamená použít certifikovaný měřící přístroj - například Třídy IIIe nebo lepší pro měření systémů Třídy EA. Typickým příkladem je měřicí přístroj Fluke Networks DTX1800.

 

Takové zařízení je nejprve nutné správně nastavit:

 • Zadat NPV nainstalovaného kabelu. Obvykle je napsáno na kabelu nebo v technickém listu.
 • Výběr referenční normy: EN, ISO, TIA
 • Výběr požadovaných přenosových parametrů: například Třída EA.
 • A nakonec výběr způsobu měření: Permanent Link nebo Channel.

MĚŘENÍ PERMANENT LINK

Při měření PERMANENT LINKU jsou oba měřící přístroje (pro blízký konec a vzdálený konec) osazeny adaptéry s integrovanými patch kabely, jejichž přenosové parametry přístroje znají. Tím pádem dokážou zařízení z naměřených hodnot odečíst ztráty způsobené patch kabely. Naměřené hodnoty jsou tím pádem přenosovými parametry PERMANENT LINKU:

 

patch panel + kabel + zásuvka.

 

Na místě je otázka, proč měřit nekompletní systém bez klasických patch kabelů. Zde si připomeneme, co říkají normy:

 

Vyhovující * PERMAMENT LINK + vyhovující * Patch kabely = vyhovující * CHANNEL

*V souladu s vzbuzujících normami

 

Měření PERMANENT LINKU nám poskytuje informace o fixní části kabeláže.Pokud nám měřicí přístroj ukáže PASS ("Prošel") pro PERMANENT LINK, můžeme si být jisti, že kabelážní systém bude vždy (za použití vyhovujících patch kabelů) správně fungovat.

 

Tento způsob měření je ideální pro měření nových instalací. Zároveň je jediným přijatelným testem pro instalace s 25-letou zárukou garantovanou Legrand-em.

 

MĚŘENÍ CHANNEL

 

Při měření CHANNEL jsou oba měřící přístroje (pro blízký konec a vzdálený konec) osazeny adaptéry s RJ45 porty. Slouží k připojení klasických patch kabelů. Měření tím pádem pokryje kompletní přenosový kanál:

 

patch kabely + patch panel + kabel + zásuvka + patch kabel

 

Výhodou tohoto testu je, že zahrnuje kompletní infrastrukturu mezi switchem a počítačem. Je možné prokázat, zda určitá aplikace bude správně přenášena.Bohužel, toto měření je platné pouze dokud nevyměníme patch kabely. Pokud bude patch kabel poškozen (například kolečkem kancelářské židle) a vyměněn, měření je neplatné.

 

Jako dobrý příklad může posloužit situace, pokud se počítač neumí připojit na síť. Měřením CHANNEL můžeme dostat 2 výsledky:

 • PASS ("Prošel"): znamená to, že pasivní část kabeláže je v pořádku a problém je aktivním zařízení.
 • FAIL (Neprošel "): pokud jsme předtím úspěšně přeměřili PERMANENT LINK znamená to, že jsou vadné patch kabely.

 

ZÁVĚR

 

Měření je nedílným krokem každé nové instalace. Zahrnuje vizuální kontrolu i kontrolu přenosových parametrů. Aby byly výsledky správné je nutné správně nastavit měřicí přístroj.
Oba způsoby měření mají výhody, avšak účel jejich použila se značně liší:

Pro validaci nových instalací je nutné použít měření PERMANENT LINK. Pro hledání problémů na stávající instalací využijeme měření CHANNEL. Pro nové instalace se měření CHANNEL nedoporučuje, neboť výsledky měření pozbývají platnost při výměně patch kabelů.

 

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe