Maximální přenosové vzdálenosti pro metalické a optické propojení LAN

JAK SE STANOVUJÍ MAXIMÁLNĚ PŘENOSOVÉ VZDÁLENOSTI:


 

Strukturovaná kabeláž se obyčejně navrhuje tak, aby splnila požadavky Ethernetových přenosových protokolů. Aby bylo možné stanovit maximální vzdálenost, na které bude daný protokol podporovaný, je nutné vzít v úvahu kapacitu kabeláže a aktivních zařízení. Omezení jsou jednak technického, jednak komerčního charakteru (pokud trh danou normu neakceptuje, zastará bez toho, aniž by se její principy někdy reálně využily). Několik typických omezení:

 

Pro kabeláž:

 

  Útlum kabelu:   Velký útlum může výrazně oslabit signál

  Odolnost kanálu vůči rušení:   Rušení může porušit čitelnost signálu

  Typ použitých konektorů:

  Konektory musí být stejné jako na aktivních zařízeních

  Cena přenosového kanálu:

 Cena musí vyhovovat očekáváním zákazníků

 

 

Pro aktivní zařízení:

 

  Citlivost přijímače:

  Přijímač s vyšší citlivostí dokáže přečíst i slabší signály


  Redukce šumu:

  Šum musí být odstraněn za účelem správného přijetí signálu

  Spotřeba energie:

  Vysoká spotřeba způsobuje přehřívání zařízení a snižování energetické efektivnosti


  Typ konektorů:

  Běžně používaný konektor zabezpečí rychlejší akceptaci trhem


  Cena zařízení:

 Cena musí vyhovovat očekáváním zákazníků

 

 

ORGANIZACE VYDÁVAJÍCÍ RELEVANTNÍ NORMY:

 

Pracovní komise IEEE 802.3 „Ethernet“

 

Téměř všechny přenosové protokoly využívající principy Ethernetu jsou definované asociací IEEE. Podrobně definuje kódování, spotřebu energie, strukturu ethernetového rámce a stanovuje minimální požadavky pro kabelážní normalizační orgány. Tímto způsobem zabezpečuje funkčnost přenášených protokolů. Cílem IEEE je vývoj přenosových protokolů, které splní požadavky uživatelů na rychlost přenosu a zároveň umožní výrobu energeticky efektivních aktivních zařízení za přiměřenou cenu.

 

Výbor ISO/IEC SC25 WG3 „Customer premises cabling“

 

Tento normalizační orgán je zodpovědný za mezinárodní kabelážní normy a stanovuje parametry na základě potřeb IEEE. Vývoj normy ISO:IEC 11801 probíhá v koordinaci s organizacemi TIA/EIA (v USA) a CENELEC (v Evropě), aby byli všechny kabelážní normy harmonizované.

 

PŘENOSOVÉ PROTOKOLY:

 

Po kroucené dvojlince:

 

Ethernet po krouceném páru byl navržený pro horizontální rozvody (v budovách), protože má 100 metrový přenosový kanál. Avšak pokud je Ethernet další generace (40GBASE-T) plánovaný jen pro datová centra, byla délka zredukována na 30 m kvůli snížení energetické náročnosti. Níže uvedená tabulka zobrazuje maximální vzdálenost pro každou třídu kabeláží ve smyslu ISO 11801.

 

Tabulka 1: Maximální přenosové vzdálenosti podle tříd metalické kabeláže


Protokol

Minimální třída přenosového kanálu

Maximální vzdálenost

Poznámky

10BASE-T

Třída C (Cat.3)

100m

Zastaralý. Aktivní zařízení se už nedodávají.

100BASE-TX

Třída D (Cat.5)

100m

Kategorie 5 podle ISO je ekvivalentem Kategorie 5e podle TIA. "Stará" kategerie 5 už neexistuje.

1000BASE-T

Třída D (Cat.5)

100m

1000BASE-TX

Třída E (Cat.6)

100m

Zařízení podporující 1000BASE-TX nikdy neexistovali. Tento protokol je komerční propadák, trh ho nikdy neakceptoval.

10GBASE-T

Třída E (Cat.6)

N/A

10GBASE-T může fungovat na existující kabeláži třídy E, ale garance neexistuje. Maximální vzdálenost závisí na mnohých faktorech vyžadujících opětovné testování existující kabeláže.
Nikdy však nepřekročí 100 m.


Třída EA (Cat.6A)

100m

10GBASE-T může teoreticky fungovat i na třídách F a FA.
Jelikož však dnes žádné aktivní zařízení se speciálními konektory Cat.7 (ne RJ45) neexistují, třída EA je jediné reálné řešení.


40GBASE-T

Třída I  (Cat. 8.1) Třída II (Cat. 8.2)

30m

Protokol je ve vývoji. Minimální komponentní kategorie bude Kategorie 8, s největší pravděpodobností okolo 2 GHz. 
Maximální vzdálenost bude cca 30 m.

 

Po optických vláknech:

 

Vzdálenosti optické kabeláže se pravidelně mění v závislosti od technologického pokroku, například vývoj nových optických kabelů nebo vylepšení parametrů existujících optických kabelů. Normy někdy nejsou dostatečně rychle aktualizované a poskytují neúplné informace. Níže uvedená tabulka zobrazuje především informace z IEEE, s některými zjednodušeními kvůli sladění s normou ISO 11801.

 

Tabulka 2: Maximální přenosové vzdálenosti podle typu optického vlákna.


Protokol

OM1

OM2

OM3

OM4

OS1

OS2

Poznámky

2-vláknové protokoly. Mohou fungovat na kabelech s SC, LC nebo jiným kompatibilním duplexním konektorem.

10BASE-FL

2000m

1500m

1500m

1500,

N/A

N/A

Zastaralý. Aktívní zařízení sa už nedodávají.

100BASE-FX

2000m

2000m

2000m

2000m

N/A

N/A

Zastarávají.

1000BASE-SX

275m

550m

550m

550m

N/A

N/A

 

1000BASE-LX

550m

550m

550m

550m

2000m

5000m

Při multimode je nutné použít patch kabel s „mode conditioning“.


10GBASE-LX4

300m

300m

300m

300m

4200m

10km

Nákladný a složitý. Už se nepoužívá.

10GBASE-SR

N/A

82m

300m

400m

N/A

N/A

 

10GBASE-LR

N/A

N/A

N/A

N/A

4200m

10km

 

10GBASE-ER

N/A

N/A

N/A

N/A

8900m

22km

 

40GBASE-LR4

 

 

N/A

N/A

4700m

10km

 
“Budúci 40G”   30m (?) 100m (?) 100m (?)    

Pokud bude vyvinut, umožní 40G na 2 jadrovém multimódovém vlákně

100GBASE-LR4

N/A

N/A

N/A

N/A

6300m

10km

 

40GBASE-ER4

 

 

 

 

 

<40km

(plán)

Cílem je 40G na delší vzdálenosti.

100GBASE-ER4

N/A

N/A

N/A

N/A

10km

40km

Extrémě drahý a používaný jen na velmi velké vzdálenosti.

8-vláknové protokoly. Vyžadují MPO konektor s 12-vláknovým optickým kabelem.

40GBASE-SR4

N/A

N/A

100m

150m

N/A

N/A

 

100GBASE-SR4

 

 

70m

(plán)

100m

(plán)

 

 

Ak bude vyvinutý, na prenos 100G bude potrebné polovičné množstvo káblov multimode, ako pri súčasných protokoloch.

20-vláknové protokoly Vyžadují dva MPO konektory s 12-vláknovým optickým kabelem.

100GBASE-SR10

N/A

N/A

100m

150m

N/A

N/A

Vyžaduje dva 12 jadrové MPO káble, čo je neefektívne z hľadiska kabeláže.

Poznámka: Z důvodu zjednodušení, se uvažuje o tom, že OM1 má jen 62,5 mikronů a OM2, OM3, OM4 mají 50 mikronů.

 

Upozorňujeme, že všechny optické aplikace mají také definován maximální útlum (není zobrazený v této tabulce).

 

ZávĚr:

 

Technologie sa rychle mění. Na začátku je definice potřeb zákazníků. Následně jsou prozkoumána různá technická řešení a některé z nich jsou standardizovány. O úspěchu každého řešení nakonec však vždy rozhoduje trh, pokud významnou úlohu sehrávají celkové náklady.


Když to shrneme, normy se neustále vyvíjejí a uživatelé musí tento vývoj pravidelně sledovat, aby si vybrali řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe