Kategorie 6A a její senzitivita

V současnosti již není pochyb, že Kategorie 6A, resp. Třída EA, se prosadila jako standard pro nové instalace. Hlavní důvod tohoto úspěchu je, že jako jediná podporuje přenos aplikace 10GBase-T na klasických RJ45 konektorech.

Je tu ale jedna zajímavost - tento kabelážní systém má mnohem menší rezervu mezi hraničními hodnotami kabeláže a podporované aplikace.

Začněme vysvětlením rozdílu mezi Třídou kabeláže a aplikací. Využijeme jednoduchou analogii, kde železniční trať bude představovat kabeláž a vlak bude představovat aplikaci. Pokud bude železniční trať kvalitnější, nezvýší se sice maximální rychlost vlaku, ale bude mu poskytovat dostatečnou rezervu v případě nepříznivých podmínek jako silný vítr či opotřebení tratě. Pokud jsou hraniční jízdní parametry tratě příliš blízko k hraničním jízdním parametrům vlaku, v lepším případě je strojvedoucí s touto situací seznámen a zpomalí vlak. V horším případě o této situaci neví a dojde k vykolejení vlaku.

Co to tedy znamená v případě strukturované kabeláže?
Pokud jsou parametry kabeláže nižší než parametry požadované aplikace (například Gigabit Ethernet), buď spadne celá síť, nebo aktivní zařízení zjistí nedostatek a rychlost se sníží na 100Mbit / s.

Kabeláž je obvykle měřena ve smyslu určité Kategorie. Pokud je měření úspěšné, daná kabeláž bude podporovat přenos všech aplikací v rámci dané Kategorie.

Příklad:kabelážní komponenty Kategorie 6 jsou testovány jako Třída E. Tato třída podporuje přenos Gigabit Ethernetu (1000BASE-T), Fast Ethernetu (100Base-Tx), 10Mbps stejně jako přenos starších aplikaci jako token ring, analogový telefon a pod.

Čili kabeláže a aplikace mají vždy rozdílné mezní hodnoty, přičemž hodnoty pro kabeláže jsou vždy přísnější než hodnoty pro aplikace, které podporují.

Podívejme se například na hodnoty parametru NEXT (rušení mezi jednotlivými páry v kabelu). Jak vidíme na grafu, přenosový kanál Třídy E (postavený z komponentů Kategorie 6) má průměrnou rezervu 12dB oproti aplikaci 1Gbase-T (Gigabit Ethernet). Při vyjádření v procentech - 1000%!
 

Obrázek 1: Porovnání hraničních hodnot next pro Gigabit Ethernet na kabeláži Třídy E


V případě reálné instalace to znamená, že můžeme mít "špatný" Permanent link Třídy E, použít pár patch kabelů Kategorie 3, na které budeme šlapat, ohýbat či jinak jejich poškozovat, ale aplikace (Gigabit Ethernet) bude kvůli dostatečné výkonové rezervě stále fungovat správně . Proto je v současné době možné, že mnoho instalací při měření ukáže "FAIL" (měříme Třídu E), ale síť funguje "správně" (přenáší Gigabit Ethernet). Uživatelé díky tomu nabyli falešný pocit bezpečí - "s kabeláží mohu zacházet jakkoliv nešetrně, i tak bude fungovat".

Jak jsme zmínili v úvodu, standardem pro nové instalace je Třída EA (s komponentami Kategorie 6A), která podporuje přenos 10 Gigabit Ethernet. Oproti předchozím kabelážních systémů je však situace jiná - mezní hodnoty pro kabeláž jsou téměř stejné jako hraniční hodnoty aplikace, rezerva skoro neexistuje. Pokud chceme být úplně přesní, hodnoty jsou totožné pro většinu spektra!

V praxi to znamená, že i nejmenší chyba v systému způsobí pád sítě.
 

Obrázek 2:Porovnání hraničních hodnot next pro 10 Gigabit Ethernet na kabeláži Třídy EA


Situace je však ještě více komplikuje: systém, který při výstupním měření splní kritéria Třídy EA, nemusí reálné podporovat přenos požadované aplikace.

Kabelážní systémy Třídy EA instalujeme dnes, aby podporovaly přenos aplikace 10 Gigabit Ethernet v budoucnosti. V současnosti je tedy využíváme pouze na přenos 1 Gigabit Ethernetu. Nosnou myšlenkou je možnost výměny aktivních zařízení bez nutnosti zásahů do pasivní části kabeláže. Porovnáme mezní hodnoty kabeláže Třídy EA a aplikace, kterou v současnosti přenáší (1 Gigabit Ethernet).
 

Obrázek 3:Srovnání hraničních hodnot next pro 1 Gigabit Ethernet na kabeláži Třídy EA


Opět díky obrovské výkonové rezervě může kabelážní systém v současnosti jevit jako plně funkční. Ve skutečnosti ale může mít zákazník nainstalován systém, který v budoucnu neumožní přenos 10 Gigabit Ethernet.

Jak je tedy možné, že systém který prošel předávacího měřeními neumožní přenos cílové aplikace? Typickými příklady selhání jsou permanent link nevyhovující normám (kvůli nesprávně zvolenému způsobu měření - channel, namísto permanent link), vyhovující permanent link, ale nevyhovující patch kabely, nebo prostě degradace (únava) komponentů od vlhkosti, či mechanického opotřebení.
Výkon kabelážního systému se nikdy nezlepšuje - vždy pouze klesá!
 

Jaký je tedy závěr? Díky zkušenostem s kabeláží Třídy E jsme nabyli mylný dojem, že síť bude správně fungovat vždy. Nové kabeláže Třídy EA tuto rezervu neposkytují, i když se může zdát že ano, protože je používáme pouze pro současné aplikace typu Gigabit Ethernet.

Část systémů se v budoucnu ale určitě ukáže jako nevyhovující. Důvody budou následující:
  • Degradace komponentů od vlhkosti a teploty
  • Mechanické opotřebení komponentů
  • Nesprávné, nebo pouze částečně testován Permanent link
  • Nesprávné, resp. poškozené patch kabely
Ve výsledku se však zákazník může nesprávně domnívat, že problém je v aktivních prvcích, neboť kabelážní systém dosud fungoval správně.

Závěr
Zákazník, který se rozhodne pro kabelážní systém Třídy EA na hranici norem podstupuje riziko. S klidným svědomím mu lze doporučit pouze systém, který nejen projde předávacího měřeními, ale poskytne i dostatečnou rezervu pro zachování nezměněné výkonnosti během celého životního cyklu - a to i po přirozené degradaci komponent.
Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe