Kabelážní systémy a kompatibilita s novými službami

Od roku 1876, kdy Alexander Graham Bell vynalezl telefon, plnil obyčejný 2-párový kabel přeslučkování mezi telefonními zásuvkami funkci komunikační kabeláže. Takto řešený kabelážní systém roky postačoval a umožňoval přenos různých služeb: telefon, fax, internet nakonec i ADSL. V dnešní době však již tato technologie překonána a nesplňuje potřeby moderních domácností.

Za první změnou stojí samotní provideři služeb. Penetrace optických připojení Fiber-to-the-home a Fiber-to-the-building již přesáhla 20% v některých evropských zemích. Roční nárůst je stabilně na úrovni 21%. V USA a Japonsku je penetrace ještě vyšší - kolem 40% domácností je vybaveno optickou přípojkou.

Druhá změna přichází z prostředí spotřební elektroniky. Běžnou součástí domácností se staly síťové pevné disky, multimediální pevné disky, síťové tiskárny, více počítačů v domácnostech a nejnovější televize s RJ45/DNLA připojením (35% prodaných televizí).

Výsledkem těchto změn je rychlý rozvoj internetových služeb typu video-on-demand (služba, jejímž prostřednictvím mohou Slovenská uživatelé internetu legálně stahovat filmy z internetu - na Slovensku ji nabízejí například Slovak Telecom a Orange) a potřeba vybavit domácnosti kabelážních systémů pro multimediální komunikaci.

Do standardu každého nového bytu / domu je proto nutné zahrnout slaboproudé rozvody: optický box pro ukončení optického vlákna, standardně s konektorem SC-UPC singlemode, konvertorem (poskytuje provider) a kabelážních rozvodem (kroucená dvoulinka ukončena konektory RJ45, standardně kategorie 6A) v hvězdicové topologii. Pro zajištění kompatibility se staršími typy služeb je možné nainstalovat i paralelní koaxiální kabeláž.

Pokud v bytě / domě nebyl nainstalován kabelážní systém, dodatečná instalace je většinou velmi komplikovaná a nákladná. Může se stát, že pro vysoké náklady a estetická kritéria bude vlastník / nájemce nakonec odkázán pouze na použití Wi-Fi - se všemi jeho nedostatky. Mezi hlavní patří omezená přenosová rychlost a nižší bezpečnost.

Developeři, jejichž rezidenční projekty budou obsahovat správně navržený kabelážní systém, zvýší přitažlivost těchto nemovitostí pro potenciální zájemce. Poskytnou jim jistotu, že jejich projekty jim umožní bezproblémově využívat všechny nové služby a technologie.

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe