Práce na nové „Cat.8“ pokračují

 

Pracovní skupina TIA TR-42.7 zřízena americkou Telecommunications Industry Association (TIA) má za úkol prozkoumat novou generaci strukturovaných kabeláží, která by umožnila přenos 40 Gigabit Ethernet po metalické instalaci.

Poslední setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 2. října 2012. I když práce na nové kategorii, zatím označované jako "Cat.8", jsou pouze v začátcích, základní předpoklady s nimiž skupina pracuje jsou k dispozici:

 

Parametr

Charakteristika

Topologie

2-konektorový přenosový kanál

Vzdálenost

menší něž 100m (předpokládá se zejména využití v datových centrech)

Konektory

RJ 45

Provedení

stíněné

Testované frekvence

1,2 až 2 GHz

 

Přesto, že máme k dispozici pouze stručné informace, můžeme dedukovat následující:

  • Cat.7, definovaná*po 600 Mhz zřejmě vůbec nebude podporovat 40 GB Ethernet

  • Cat.7A, definovaná*po 1000 Mhz bude možná podporovat 40 GB Ethernet - ale pouze pro na velmi krátké vzdálenosti (např. do 25 metrů)

  • Speciální konektory (GG45, ARJ45, Tera) využívané oběma kategoriemi nemají žádné opodstatnění a zaniknou

*Cat.7/Cat.7A jsou definovány pouze v evropských normách, americké jejich neznají

 

Opět je tedy možné konstatovat, že se naděje a tvrzení výrobců o morální nadčasovosti kabeláží Cat.7/Cat.7A ukazují jako neodůvodněné.
Lukáš Ondroušek

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
Czech and Slovak Republic