Nárůst trhu datových center o 70 %

Očekává se 70 % nárůst trhu datových center do roku 2017

 

Koncem listopadu publikovala konzultační společnost BoardGroup svojí první zprávu o trhu datových center ve Střední a Východní Evropě. Tato zpráva obsahuje detailní analýzu 4 největších trhů v této oblasti: Česká Republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Autoři studie očekávají, že plocha datových center se zvýší o 70 % do roku 2017. Na rozvíjejících trzích datových center ve Střední a Východní Evropě dochází podle autorů v současnosti k výrazným změnám, přičemž za hlavní hnací motory považují outsourcing a cloudové služby. I dvě nejrozvinutější země (ČR a Polsko) však výrazně zaostávají za Západní Evropou, a to především v oblasti komerčních (tzv. kolokačních) datových centrech. Na druhou stranu, autoři pozitivně hodnotí odbornost určitých dodavatelů a působivě realizované projekty ve standardu Tier III.

 

Přečtěte si celou studie zde: http://www.broad-group.com/report/cee

 

Lukáš Ondroušek, CDCDP

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

Czech and Slovak Republic