Čím se odlišuje singlemode OS1 a OS2?

 

Mnoho zákazníků, ale i distributorů či přímo výrobců nemá jasno v tom, čím se odlišují optické singlemode kabely označovány kategoriemi OS1 a OS2.

 

Počátky kategorie OS1 sahají do roku 2002, kdy byly v normách ISO / IEC 11801 a EN 50173-1 vymezené potřeby pro instalace v administrativních budovách, nepřesahující délku 2 000 metrů. Maximální tlumení pro optické kabely (bez zohlednění jejich konstrukci) při 1310 nm a 1550 nm bylo stanoveno na 1,0 dB / km.

 

Během prací na normě pro průmyslové budovy (ISO / IEC 24702, vydaná v roce 2006) vystoupila do popředí požadavek na přenosy na delší vzdálenosti než 2 000 m - a to konkrétně 5 000 a 10 000 metrů. Ihned bylo zřejmé, že kabely s tlumením 1,0 dB / km při 1310 nm neumožní přenosy na takovou vzdálenost.

 

Vznikla tím pádem potřeba definování nové kategorie optických kabelů. Z odborných kruhů přišlo doporučení, že optické kabely s volnou sekundární ochranou (anglicky "loose tube") by mohly dosahovat maximální tlumení 0,4 dB / km při 1310 nm i 1550 nm. Následně byla definována kategorie OS2 jako typ optického kabelu s určitou konstrukcí. OS1 a OS2 se tím pádem odlišují zejména * svou konstrukcí a ne vlastnostmi samotných optických vláken. A proč zejména? Situace ohledně samotných vláken je mírně komplikovaná, z důvodu vzájemného nepochopení se mezi ISO a CENELEC. Situaci nejlépe ji ilustruje následující tabulka:

 

 

Kategorie optického kabelu

Optické vlákna ve smyslu

EN/IEC 60793-2-50

Maximální tlumení (dB / km)

 

 

1 300 nm

1 383 nm

1 550 nm

OS1 (EN 50173-1:Ed.2:2010)

B1.3, B6_a

1,0

1,0

1,0

OS2 (EN 50173-1:Ed.2:2010)

B1.3, B6_a

0,4

0,4

0,4

OS1 (ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2010)

B1.1, B1.3, B6_a

1,0

-

1,0

OS2 (ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2010)

B1.1, B1.3, B6_a

0,4

0,4

0,4

OS2 (ISO/IEC 24702: 2006)

B1.3

0,4

0,4

0,4

 

 

Jak se v dané situaci tedy orientovat? Stačí si zapamatovat následující:

  • OS1 a OS2 jsou kategorie optických kabelů závislé od jejich konstrukce
  • Kategorii OS1 odpovídají kabely s těsnou sekundární ochranou ("tight buffer"), pro vnitřní a univerzální použití
  • Kategorii OS2 odpovídají kabely s volnou sekundární ochranou ("loose tube"), pro venkovní a univerzální použití
  • Oba typy kabelů podle EN 50173-1:2007 obsahují vlákna typu B1.3 (ITU G.652D) a B6_a (ITU G.657A) podle EN 60793-2-50

 

Lukáš Ondroušek

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

 Czech and Slovak Republic