Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

Napájení, měření a monitoring VARICONPOWER


VARICONS

Elektrická energie je kritickým faktorem každého datového sálu a datového centra. I to nejmenší zakolísání v plynulosti její dodávky může mít zásadní negativní dopad na starostlivě budované vztahy se zákazníky či interní procesy ve firmách. UPS a další produkty ochrání datové centrum před výpadky, ale jsou často jen částí mozaiky.

 

Na jeho efektivní využívání je nutný celkový přehled o spotřebě a využití specifických nástrojů určených pro prostory datových sálů.

Varicon Power
Více info v brožuře VariconPower

ZÁKLADNÍ PDU 0U

Základní PDU

 

Základní PDU jsou nejčastěji používaným typem v současných datových centrech. Představují základní metodu rozvodu elektrické energie v rackách. Na výběr jsou různé varianty, například 16 A nebo 32 A, jedno nebo třífázové.

 

V nabídce jsou mezinárodní typy zásuvek (C13 a C19), stejně jako zásuvky specifické pro určité krajiny. Kromě předvolených typů PDU je možno dodat i kombinace podle požadavků zákazníka.

MONITOROVATELNÉ PDU 0U

Monitorovatelné PDU mají stejné základní parametry jako Základní PDU. Co nabízejí navíc, je měření spotřeby jednotlivých zásuvek pomocí vzdáleného přístupu.

 

Poskytují tedy velmi podrobný přehled o spotřebě elektrické energie. Propojení se sítí LAN je možné pomocí vstupní brány (gateway).

 

Stejně jako u jiných PDU, je možno dodat i kombinace podle požadavků zákazníka.

MĚŘITELNÉ PDU 0U

MERITELNE PDU

 

Měřitelné PDU mají všechny parametry Základního PDU. Navíc jsou osazené displejem, který zobrazuje aktuální proudový odběr daného racku.

 

Chybějí mu ale inteligentní funkcionality, jako informace o spotřebě za určité časové období (informuje jen o aktuální spotřebě) či možnost monitorovat a ovládat PDU na dálku. Stejně jako u jiným PDU, je možné dodat i kombinace podle požadavků zákazníka.

MANAŽOVATELNÉ PDU 0U

Manažovatelné PDU mají stejné parametry jako Monitorovatelné PDU. Navíc je možné na dálku vypínat a zapínat jednotlivé zásuvky a tím restartovat zařízení, která jsou na ně připojená. Tyto PDU jsou nejčastěji využívané v prostředích, kde jsou požadavky na komplexní přehled o infrastruktuře datového centra. Typickým příkladem jsou velké korporace.

 

Na rozdíl od Monitorovatelného PDU, pomocí Manažovatelného PDU dokáže spínat jednotlivé zásuvky opožděně. Díky tomu je možné předejít přetížení obvodů při obnově napájení po výpadku. Další výhodou je adresné připojování zařízení na zásuvky (tj. zamezení neautorizovaného použití). Stejně jako u jiných PDU, je možné dodat i kombinace podle požadavků zákazníka.

Schéma zapojenÍ inteligentnÍch PDU

MULTIFUNČNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKA

Multifunkční měřící jednotka je určená pro použití v silových rozváděčích. Funguje na stejném principu jako inteligentní PDU, ale dá se instalovat za provozu bez nutnosti přerušení přívodu elektrické energie.

 

Její využití je tím pádem zajímavé především v existujících instalacích. Jednotku je možno propojit s notebookem a zaznamenávat trendy.

Schéma zapojení

PŘEHLED VÝSTUPŮ INTELIGENTNÍCH MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přístupová práva Skupinové konfigurace Přepínání zásuvek Kompletní menu
 
Přehled upozornění Trendování Reporty kWh