Metalické kabely

 

InSTALAČNÍ kAbElY - základnÍ stavebnÍ prvEk

 

Metalické instalační kabely představují základní stavební prvek datových sítí v prostředí LAN. Při výběru vhodného řešení je proto nutné zvážit mnoho technických parametrů.

 

Mezi jeden z nejdůležitějších patří kroucení žil, které představuje základní ochranu proti šumem a přeslechům, které ruší datový přenos. Čím hustší kroucení, tím lepší ochrana.

 

Všechny instalační kabely Legrand Cabling System3, stíněné i nestíněné, se vyznačují velice hustým kroucením pro garantovanou podporu všech přenosových protokolů po 40GBase-T.


 

V sOUladU s naŘÍZENÍM EVrOpskÉ Unie č. 305/2011 – CPR

 

Všechny metalické kabely LCS3 jsou od 1.7.2017 značené v souladu s požadavky tohoto nařízení. Kabely jsou dostupné v různých třídách reakce na oheň B2ca / Dca / Eca, přičemž nejpoužívanější kabely mají charakteristiku Dca ,s2, d2, a1. 
 

Třída reakce na oheň Cat.8 Cat.6A Cat.6 Cat.5e
B2ca certifikace reakce
na oheň v procesu
Dostupné    
Dca Dostupné Dostupné Dostupné
Eca   Dostupné Dostupné
Protokol 40G Ethernet 25G Ethernet 10G Ethernet 1G Ethernet 1G Ethernet

Pro specifické projekty je možné dodat i jiné typy kabelů - Cat.7, Cat.7 - resp. kabely s jinou třídou reakce na oheň.
Pokud máte zájem o Prohlášení o vlastnostech (DOP) pro konkrétní typ instalačního kabelu, kontaktujte Legrand.


 

KABELY Cat.8 prO 25G a 40G Ethernet

 
Existují projekty, například datová centra, v nichž Cat.6A a 10 Gigabit Ethernet neposkytují dostatečnou přenosovou rychlost. Z tohoto důvodu byla vyvinuta nová kategorie metalické kabeláže - Cat.8 - která podporuje vyšší přenosové rychlosti: 
  • 25-Gigabit Ethernet
  • 40-Gigabit Ethernet
Nové čtyřpárové kabely Cat.8 LCS3 mají pracovní frekvenci 2000 Mhz a jsou dostupné ve více konstrukcích.