Měření el. energie

Ke stažení: Katalogové listy ke stažení [PDF]

Multifunkční měřící zařízení

přístroje řady EMDX3 pro měření el. veličin včetně různých druhů výkonů, spotřeby a harmonického zkreslení. Naměřené hodnoty lze přenášet pomocí  protokolu MODBUS nebo pulzního výstupu.

Elektroměry

přístroje pro přímé i nepřímé měření, běžné nebo odpovídající standardu MID. Možnost přenosu hodnot pomocí pulzů nebo protokolu MODBUS.

Ampérmetry a voltmetry

samostatné měření napětí a proudu (přímé nebo pomocí proudového transformátoru).