Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

LCS2 - FTTO / FTTD

Topologie FTTO a FTTD představují radikální odklon od klasické topologie založené na podlažních rozvaděčích obsluhujících dané podlaží (rádius 90 metrů). Kromě změn v klasické kabeláži se mění i počet a plocha technických místností (až -60%), spotřeba elektrické energie aktivními zařízeními (až -10%), velikost kabelových tras (až -80%), pracnost instalace a další.

 

Klasická architektura

Vertikální přepoje z hlavního rozvaděče do podlažních. Horizontální přepoje z podlažních rozváděčů na jednotlivá pracovní místa.

 

FTTO (Fiber To The Office)

Představuje centralizovaný optický rozvod z hlavního rozvaděče až do jednotlivých kanceláří, kde jsou v podhledech umístěny FTTO switche. Z nich jsou realizovány krátké metalické rozvody k zásuvkám RJ 45 při konkrétních pracovních místech.

 

FTTD (Fiber To The Desk)

představuje centralizovaný optický rozvod z hlavního rozvaděče až k FTDD switchem. Ty jsou umístěny u pracovních místech a konvertují optický signál na metalický. Uživatelé se k síti připojují pomocí klasických metalických patch kabelů.FTTD switch - formát Mosaic, 4 moduly

Pro přívod optického vlákna až na pracovní místo.

Konvertuje optický signál na metalický.

FTTO switch

Pro přívod optického vlákna do jednotlivých zón (např. kancelář). Konvertuje optický signál na metalický.