LCS2 - 25-letá záruka

 

Výkonnost instalace musí zůstat nezměněna po celou dobu životnosti. Proto Legrand garantuje výkonnost systému a jednotlivých komponentů LCS2 kategorie 6A, kategorie 6 a kategorie 5e na dobu 25 let.

Základní informace o záruce:
LCS2, to nejsou pouze produkty, je to kompletní ekosystém včetně instalace. Díky certifikačnímu systému partnerů pokrývající normy z pohledu návrhu, jakož i instalace systémů strukturované kabeláže Legrand garantuje nejen výkonnost jednotlivých komponent, ale i celé instalace fungující v reálném provozu
 


 

 

 

Výhody pro koncového uživatele:
Vyžádáním 25-leté přímé systémové záruky si koncový uživatel zajistí:
  • Navržené technické řešení v projektové fázi zkontrolují specialisté z Legrand. V případě nutnosti ho zoptimalizují tak, aby byl dosažen maximální výkon a flexibilita.
  • Instalaci provede certifikovaný partner. Takový partner má vyškolený personál, zná produkty Legrand a úzce s Legrandem spolupracuje.

  • Na samotnou instalaci dohlížejí specialisté z Legrand. Instalace se přeměří schváleným měřicím zařízením a výsledky se vyhodnotí vůči požadavkům norem.
  • Specialisté z Legrand jsou neustále k dispozici koncovému uživateli, jakož i certifikovanému partnerovi.

  • Na produkt i samotnou instalaci poskytne Legrand 25-letou záruku přímo koncovému uživateli. Pokud se některá část instalace ukáže jako nevyhovující, Legrand pokryje náklady na výměnu.


Proč požadovat přímou záruku?
Nejde jen o samotné produkty, ale zejména o vytvoření úzké spolupráce s Legrand.

Vyžádáním 25-leté přímé systémové záruky si koncový uživatel zajistí využití know-how výrobce v každé fázi svého projektu

  • při návrhu, během instalace, při měření i po celou dobu užívání.


Průměrná životnost kabeláže

 

Investice versus životnost
Průměrná životnost kabeláže mnohonásobně přesahuje životnost aktivních prvků, které se na kabeláž připojují. Na kabeláž 1. generace připojíme 3 až 5 generací switchů, serverů a uživatelských počítačů. Přesto, že náklady na pasivní infrastrukturu jsou zanedbatelné, často představují investiční položku, v níž se hledají úspory a dochází ke kompromisům v kvalitě.

 


 

25-letá systémová záruka
Kompletní podpora Legrandu od instalace,

měření až po pokrytí případných nákladů

na výměnu produktů po dobu 25 let.

25-letá produktová záruka
Výměna produktů po dobu 25 let.