Další koncepty chlazení

Kromě běžně používaných principů chlazení (studená/teplá ulička) existují i alternativní způsoby:

 

 • Hybridní uličky
 • Odvod pomocí komínů

V určitých případech jsou dokonce jediným řešením jako dosažení dostatečný výkon.

PorovnEJTe klasickĚ a hybridnÍ ULIČKY

 Klasické uličky

(chlazení pomocí CRAC-ov)

   Hybridní uličky

(chlazení pomocí přídavných jednotek)

 • Potřeba zdvojené podlahy
 • Centralizované potrubí (místnost)
 • Dlouhá distribuční cesta od zdroje chlazení k ochlazovanému zařízení
 • Neflexibilní
 • Střední hustota (Medium density)
 • Není nutná zdvojená podlaha
 • Decentralizované potrubí (ulička)
 • Krátká distribuční cesta od zdroje chlazení k ochlazovanému zařízení
 • Flexibilní
 • Vysoká hustota (High density)

KLASICKÉ ULIČKY

Klasická uzavřená studená ulička s přídavnými chladícími jednotkami (row-based cooling). Rozváděče mají přední i zadní dveře perforované a přední strana směřuje do vnitra uličky. Odtud nasávají studený vzduch. Teplý vzduch je vyfukovaný do místnosti, odkud ho nasávají přídavné chladící jednotky. Po ochlazení ho vyfukují do uzavřené studené uličky.

Klasická uzavřená teplá ulička s přídavnými chladícími jednotkami (row-based cooling). Rozváděče mají přední i zadní dveře perforované. Přední strana rozváděčů směřuje do místnosti, odkud nasávají studený vzduch. Teplý vzduch je vyfukován do uzavřené uličky, odkud ho nasávají přídavné chladící jednotky. Po ochlazení ho vyfukují zpět do místnosti.

HYBRIDNÍ ULIČKY

Hybridní uzavřená studená ulička s přídavnými chladícími jednotkami (row-based cooling). V porovnání s klasickou uličkou jsou teploty na vstupu chladících jednotek vyšší a tím pádem pracují efektivněji.

Dalším pozitivem je běžná teplota v místnosti. Kromě výhod toto řešení přináší i nové výzvy. Redundance je nutné dosáhnout na úrovni rady, není na úrovni uličky. Organizace kabeláže, napájení a ostatního příslušenství v zadní straně rozváděčů musí být skoro dokonalá, aby nebránila odvodu ohřátého vzduchu. 

Hybridní uzavřená teplá ulička s přídavnými chladícími jednotkami (row-based cooling). Na rozdíl od hybridní uzavřené teplé uličky v tomto případě odvod tepla směřuje do většího prostoru, tedy není nutná tak vysoká preciznost organizace komponentů na zadní straně rozváděčů. Nevýhodou redundance je vyšší „pracovní“ teplota v uličce.

UKÁZKA INSTALACE

Ukázka instalace vysokou hustotou (high density, 18 kW/na rack). V tomto případě byla navržena a realizována hybridní škálovatelná uzavřená studená ulička. Jak je vidět na obrázku, využité jsou jen některé rozváděče.

 

Namísto chladicích jednotek byly osazeny záslepky, které je možné vybrat a nahradit za chladicí jednotky, až když bude daný výkon reálně potřebný.

ODVOD POMOCÍ KOMÍNŮ


 

Alternativním konceptem je odvod teplého vzduchu pomocí komínů vystavěných přímo nad rozváděči. O této technologii je vhodné uvažovat, jak plánujeme vysoké výkony – od 10+ kW/rack – a zároveň chceme využít klasické chlazení pomocí CRAC-ov.

 

Přívod ochlazeného vzduchu může být realizovaný:
1. Přes zdvojenou podlahu přímo do rozváděčů, regulace je řešená pomocí klapek
2. Bez zdvojené podlahy, přímo z místnosti (podobný princip jako uzavřená teplá ulička)

 

Odvod teplého vzduchu může být realizovaný pomocí:
1. Pasivních komínů
2. Aktivních komínů (integrovaná ventilace)

 

Při těchto řešeních je nutná integrace s dalšími systémy (fire suppression, building management, CRAC kontrol…)…

SYSTÉM VARICONDITION-HD

 

Varicondition-HD je systém založený na principu přítoku vzduchu v rámci rozváděče a absolutního oddělení studeného a teplého vzduchu. Měřící čidla řídí přítok tak, aby přesně požadoval aktuální potřeby chlazení.

 

Varicondition-HD je moduláním řešením, které může být instalované v již existujícím datovém centru. Studený vzduch dorazí k serverům v nejčistším (=nejstudenějším) stavu.

 

Tento design zároveň umožňuje jeho rovnoměrnou distribuci k serverům.

 

Napájení a data
Více info v brožuře Varicondition-hd