Vzhledem k současné situaci je náš showroom v rámci opatření týkajících se šíření koronaviru COVID-19 pro návštěvy uzavřen. Více info zde

 

 

Classe 300 Wi-Fi - Technická podpora

 

 

 

Odstranění závad

 

 

Postup pro odstranění běžných závad při komunikaci Classe 300 Wi-Fi → smartphone.

 

 

1. Registrace selhala

1.1. Zkontrolujte, zda je Váš telefon připojen k internetu, stiskněte OK a zkuste znovu

 • Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen k internetu. 

1.2. Operace neproběhla úspěšně - opakujte později

 • Cloud server není dostupný, opakujte akci později.

1.3. Operace neproběhla úspěšně, e-mail již použit

 • Používáte e-mail který je již registrován. Zvolte jiný e-mail.

2. Registrace proběhla, ale nedostal jsem e-mail s dočasným heslem

 1. Počkejte chvíli, v závislosti na e-mailovém serveru může doručení zprávy trvat až 15 minut.
 2. Opakujte registraci znovu a zkontrolujte, že jste zadali správnou e-mailovou adresu. 

3. Přihlášení do aplikace selhalo

3.1. Zkontrolujte, zda je Váš telefon připojen k internetu, stiskněte OK a zkuste znovu

 • Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen k internetu. 

3.2. „Chyba komunikace - opakujte později“ 

 • Cloud server není dostupný, opakujte akci později.

3.3. „E-mail nebo heslo chybné“

 • Ověřte, zda používáte správný e-mail a heslo. Ověřte na video telefonu Classe 300 Wi-Fi zda je účet přiřazen: „Nastavení→Obecné→Účet přiřazených“. Pokud ano můžete resetovat heslo kliknutím na „Zapomněli jste své heslo?“. Pokud se po opakovaném pokusu o odeslání žádosti o obnovu hesla objevuje hláška „Operace neproběhla úspěšně. Došlo k chybě během procedury. Stikněte OK a zkuste znovu“ tak byl již účet smazán někým jiným. V tomto případě resetujte Classe 300 Wi-Fi do továrního nastavení („Nastavení→Obecné→Konfigurace→Reset zařízení“) a znovu účet zaregistrujte. POZNÁMKA: Po resetu video telefonu z něj budou odstraněna veškerá propojení s účty a spárované přístroje.  

4. Nelze dokončit spárování

4.1. Chyba komunikace: nelze dokončit spárování

 • Na domovské stránce telefonu Classe 300 Wi-Fi (nahoře uprostřed) zkontrolujte zda je nastaveno aktuální datum a případně v menu „Nastavení→Obecné→Čas a datum“ případně  aktivujte automatickou aktualizaci data a času přepnutím přepínače „Auto Datum-čas“ do polohy zapnuto.
  Poznámka: u starších verzí firmwaru není tato funkce dostupná - aktualizujte firmware pomocí softwaru „MyHOME suite“ (doporučeno - kontaktujte Legrand) nebo datum a čas nastavte ručně.
 • Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen k internetu načtením internetové stránky a kliknutím na některý z odkazů.
 • Zkontrolujte, zda jsou smartphone i Classe 300 Wi-Fi připojeny ke stejné Wi-Fi síti. SSID (název sítě) musí být shodné. U smartphonu se tato informace nachází v menu „Nastavení/settings“ a u telefonu Classe 300 Wi-Fi postupně z domovské stránky stiskněte ikony „Nastavení→Obecné→Wi-Fi“
 • Na domovské obrazovce Classe 300 Wi-Fi kontrolujte, zda je síla Wi-Fi signálu dostatečná. Ikona Wi-Fi v pravém horním rohu musí mít alespoň dvě čárky ( ).
 • Pokud je signál slabý tak přesuňte Wi-Fi router blíže k telefonu Classe 300 Wi-Fi nebo použijte Wi-Fi extender (pozor: nižší rychlost datového přenosu).

4.2 „Nelze se připojit k domovnímu video telefonu - požádejte již přiřazeného uživatele o pozvání nebo resetujte svůj video telefon.“

 • Video telefon je již spárován s jiným účtem. Pro přidání dalšího přístroje je nutné znát a použít přihlašovací údaje ke spárovanému účtu. Pokud chcete přidat další účet, požádejte majitele již přiřazeného účtu o „pozvání“ viz aplikace Door entry v „Nastavení→Uživatelé“.

4.3. Chyba komunikace: opakujte později

 • Cloud server není dostupný, opakujte akci později
 • Zkontrolujte, zda jsou smartphone i Classe 300 Wi-Fi připojeny ke stejné wi-fi síti. SSID (název sítě) musí být shodné. U smartphonu se tato informace nachází v menu „Nastavení/settings“ a u telefonu Classe 300 Wi-Fi postupně z domovské stránky stiskněte ikony „Nastavení→Obecné→Wi-Fi“.
 • Pokud ano tak na domovské stránce Classe 300 Wi-Fi stiskněte postupně ikony „Nastavení→Obecné→Wi-Fi“, dále pak „i“ a zkontrolujte pole  „Adresa IP“.
 • Uvedenou IP adresu vložte do příslušného řádku v aplikaci na vašem smartphonu.

4.4. Dva telefony Classe 300 Wi-Fi na stejné wi-fi síti

 • Zkontrolujte, zda je ve vaší Wi-Fi síti připojen pouze jeden telefon Classe 300 Wi-Fi. Pokud je jich více tak ostaní odstraňte a nahraďte jinými 2vodičovými telefony (Classe 300 Standard/Memory, Classe 100, Sprint...).
 • Zkontrolujte nastavení Wi-Fi sítě.

4.5. Obecná chyba

 • Restartujte všechna zařízení (Wi-Fi router, Classe 300 Wi-Fi, smartphone) a akci opakujte

4.6. Classe 300 Wi-Fi  je již spárován se smartphonem

 • K telefonu Classe 300 Wi-Fi je nutné pro spárování dalších smartphonů přidat další účet. Pro přidání účtu požádejte uživatele uživatele již spárovaného smartphonu o tzv. „pozvání“. Tuto volbu nalezne v nastavení aplikace vlevo nahoře ve volbě „Uživatelé“.
 • Další možností je:
  a) odebrání některého ze spárovaných smartphonů z telefonu Classe 300 Wi-Fi v menu „nastavení→generální→přidané účty“
  b) resetování Classe 300 Wi-Fi v menu „nastavení→konfigurace→resetovat zařízení“. Tento krok odstraní pouze přiřazené účty a spárované smartphony. Ostatní nastavení jako interkomy nebo aktivace zůstanou zachovány.

5. Nefunguje ovládání pomocí aplikace po přidání prvního účtu a spárování smartphonu

 • Po přidání účtu (prvního účtu nebo na základě pozvání) je nutné počkat cca 30 sekund, než data přenesou do Classe 300 Wi-Fi a na cloud server.
 • Zkontrolujte, zda je smartphone uveden v seznamu spárovaných zařízení v telefonu Classe 300 Wi-Fi: „nastavení→generální→účty“ .

6. V oznamovacím řádku aplikace je napsáno „odpojeno“

 1. Zkontrolujte, zda je Classe 300 Wi-Fi zapnutý a připojení k vaší domovní Wi-Fi síti:
  „nastavení→generální→Wi-Fi“.
 2. Zkontrolujte, zda je internetové připojení prostřednictvím vaší domovní Wi-Fi sítě funkční: na některém počítači/smartphonu připojeném k Wi-Fi síti načtěte webovou stránku a klikněte na několik odkazů
 3. Zkontrolujte funkčnost mobilního datového připojení vašeho smartphonu: vypněte Wi-Fi adaptér na vašem smartphonu a zapněte datové připojení (mobilní data), načtěte libovolnou internetovou stránku a namátkou klikněte na některé odkazy.

7. Volání z venkovního vstupního panelu se nepřepojí na smartphone

 1. Zkontrolujte, zda je Classe 300 Wi-Fi zapnutý a připojení k vaší domovní Wi-Fi síti:
  „nastavení→generální→Wi-Fi“ a zda je funkční internetové připojení (na některém počítači/smartphonu připojeném k Wi-Fi síti načtěte webovou stránku a klikněte na několik odkazů).
 2. Zkontrolujte, zda je aplikace Door entry na smartphonu spuštěna a uživatel je přihlášen (v oznamovacím řádku musí být „připojen“).
 3. Zkontrolujte zda je smartphone připojen ke stejné Wi-Fi síti jako Classe 300 Wi-Fi (stejné SSID sítě - její název) a nebo, zda je zapnuto mobilní datové připojení (v prohlížeči načtěte libovolnou webovou stránku a klikněte na pár odkazů).
 4. Zkontrolujte, zda je na Classe 300 Wi-Fi povoleno přesměrování volání - ikona v pravém horním rohu obrazovky:

8. Wi-Fi LED na telefonu Classe 300 Wi-Fi bliká červeně

 • Zkontrolujte, zda je váš Wi-Fi router zapnutý.
 • Na Classe 300 Wi-Fi klikněte na „nastavení→generální→Wi-Fi“ a zkuste dotykem vybrat vaši domácí Wi-Fi a připojit se k ní.
 • Pokud nevidíte vaši síť nebo dokonce žádnou jinou Wi-Fi síť tak zakažte Wi-Fi, počkejte cca 3 sekundy a znovu ji povolte.

9. Z mého smartphonu nemohu zapnout kameru ve vstupním panelu nebo nelze „volat domů“.

 • Zkontrolujte, zda je Classe 300 Wi-Fi zapnutý a připojený k vaší domácí Wi-Fi síti.
 • Pokud váš smartphone není připojený ke stejné Wi-Fi síti jako Classe 300 Wi-Fi a pro spojení používá mobilního datového připojení, zkontrolujte zda je vaše domácí Wi-Fi síť připojena na internet.
 • Pokud slyšíte obsazovací tón tak na vašem vstupním systému probíhá jiný hovor. Počkejte cca 30 sekund a akci opakujte.

10. Nemohu otevřít dveřní zámek ze svého smartphonu.

 • Zkontrolujte, zda je Classe 300 Wi-Fi zapnutý a připojený k vaší domácí Wi-Fi síti.
 • Pokud váš smartphone není připojený ke stejné Wi-Fi síti jako Classe 300 Wi-Fi a pro spojení používá mobilního datového připojení, zkontrolujte zda je vaše domácí Wi-Fi síť připojena na internet.
 • Zkontrolujte zda, je aplikace „Door entry“ spuštěna a uživatel přihlášen (na oznamovacím řádku aplikace musí být napsáno „přihlášen“).
 • Vyzkoušejte zda „Přetahovací tlačítko“ při otevření zámku zezelená. 

11. Nelze zapnout obrazovku Classe 300 Wi-Fi, nezobrazí se domovská obrazovka.

 • Zkontrolujte zda indikační LED dioda pro Wi-Fi svítí zeleně. Pokud tak Classe 300 Wi-Fi komunikuje s jiným zařízením. Počkejte, dokud komunikace neskončí.
 • Zkontrolujte zda je vstupní systém funkční.

12. Když ze smartphonu zapnu kameru tak mne není slyšet na venkovním vstupním panelu.

 • Při manuální aktivaci kamery je mikrofon automaticky vypnut. Pro jeho zapnutí otočte smartphone do horizontální polohy, objeví se ikona přeškrtnutého mikrofonu. Po kliknutí na tuto ikonu se mikrofon aktivuje.

13. Audio/video signál má během komunikace nízkou kvalitu (při volání z venkovního vstupního panelu nebo při zapnutí kamery pomocí aplikace na smartphonu).

 • Zkontrolujte ukazatel kvality na video obrazovce aplikace - musí být bílý.
 • Zkontrolujte přenosovou rychlost sítě/připojení pomocí softwaru jako je „Speedtest.net“ (tvůrce aplikace - Ookla). Ať už je smartphone připojen pomocí mobilního datového připojení nebo je na stejné Wi-Fi síti jako Classe 300 Wi-Fi, musí mít připojení následující parametry:
  - minimálně 300 kbs download
  - minimálně 100 kbs upload
 • Zkontrolujte, zda není v okolí smartphonu nebo Classe 300 Wi-Fi příliš hlučné, nevytváří ozvěnu apod.

14. Audio signál má nízkou kvalitu při „Volání domů“

 • Zkontrolujte přenosovou rychlost sítě/připojení pomocí softwaru jako je „Speedtest.net“ (tvůrce aplikace - Ookla). Pro kvalitní audio přenos musí mít následující parametry:
  - minimálně 100 kbs download
  - minimálně 100 kbs upload
 • Zkontrolujte, zda není v okolí smartphonu nebo Classe 300 Wi-Fi příliš hlučné, nevytváří ozvěnu apod.

15. Aplikace se při volání ze vstupního systému sama nezapne.

 • Telefony Samsung: vypněte optimalizaci všech aplikací :
  - v aplikaci „Smart manager“,  ve volbě „Baterie→Detail“ vypněte optimalizaci všech aplikací pomocí přepínače v horní části obrazovky.
  Taktéž přístupné přes „Nastavení→ Baterie→Detail“.

   

 • Ostatní telefony - povolte „Automatické spouštění“ aplikace Door entry:
  „Nastavení→Správce napájení→Správa aplikací na pozadí“.

   

 • Deaktivujte úsporný režim baterie - různé postupy (viz níže):

  Lenovo K5 Note LG G2 Samsung Galaxy

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Tel.: 246 007 607
E-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz