Nová Cat.8 konečně standardizovaná


Americká TIA v červenci dokončila 2 dlouho očekávané normy:
 • specifikaci pro novou Category 8
 • specifikaci pro rychlejší multimode (Wideband Multimode Fiber) a nová kategorie OM5
Jelikož mezinárodní ISO normy a evropské EN normy v oblasti strukturované kabeláže ty americké víceméně kopírují, je jen otázkou času kdy budou tyto 2 nové technologie standardizované i u nás.

 

Nová Cat.8

(ANSI/TIA-568-C.2 Addendum 1)

Po 3 letech práce je dokončena specifikace čtyřpárové kroucené dvojlinky, která umožní přenos 40 Gigabit Ethernetu na 30 metrů. Důvodem pro její vznik byl požadavek na jednoduché a levné připojení koncových zařízení rychlostí 40 Gigabit Ethernet, zejména v datových centrech.

Parametry nové Cat.8 byly v TIA definovány následovně:
 • 2-konektorový přenosový kanál
 • použití stíněných komponentů
 • použití formátu RJ 45
 • maximální délka permanent linku 24 metrů
 • přenosové parametry definované od 1 MHz do 2000 MHz
 • instalační kabely s průřezem žil AWG 22 až 24
 • patch kabely s průřezem žil AWG 22 až 26
 • zpětná kompatibilita s předchozími kategoriemi
 • autonegociace mezi rychlostmi 100Mbit/s až 40GB/s
Maximální délka celého přenosového kanálu (t.j. permanent link + patch kabely na obou stranách) je závislá od průřezu patch kabelů následujícím způsobem:
 
Průřez žil patch kabelů Max. celková délka patch kabelů Max.  délka celého přenosového kanálu
22 a 23 AWG 8 m 32 m
24 AWG 6 m 30 m
26 AWG 4 m 28 m

 

 

Širokopásmový multimode a nová multimode kategorie OM5

(Wideband Multimode Fiber ANSI/TIA-492AAAE)
 
K zajímavému vývoji dochází také v oblasti optických sítí postavených na technologii multimode. Nová norma definuje WDM - vlnový multiplex, nebo jinými slovy signalizace světlem v různých barvách - po kabelech s průměrem jádra 50μm. Mění se i vlnová délka, která bude v rozmezí 850nm až 953nm a následně i šířky pásma: 4700 MHz·km při 850nm a 2470 MHz·km při 953nm.
 
Uvedenou technologii nebude možné nasadit na aktuálně dostupných typech multimode kabelů OM1 až OM4. Uvažovalo se nad různým označením nové kategorie - OM4w, OM5 resp. OM5w. V hlasování nakonec jednoznačně zvítězilo označení OM5. 
 
Standardizace WDM pro multimode je důležitým faktorem, protože se jedná o jednu ze čtyř možných cest zvyšování přenosové rychlosti: WDM, paralelní přenos po více vláknech, zvýšení frekvence a víceúrovňové kódování.

 

Porovnání komunikace bez a s WDM na multimode kabelech

 

způsob signalizace
Protokol
40 Gigabit Ethernet 100 Gigabit Ethernet 400 Gigabit Ethernet
Tx     Rx Tx     Rx Tx     Rx
10-gigabitová paralelní signalizace
neexistuje
25-gigabitová paralelní signalizace neexistuje neexistuje
10-gigabitová
nebo
25-gigabitová 
signalizace s WDM
* Tx vysílaný signál / Rx přijímaný signál
** Jedna čárka představuje jedno optické vláknoZ tabulky je zřejmé, jak tento nový standard ovlivní nasazování současných i budoucích aplikací na multimode systémech. Například, pro 40 Gigabit Ethernet v současnosti potřebujeme 8 vláken - po 4 vláknech vysíláme 4x 10 Gb signál, po 4 vláknech přijímáme signál 4x 10 Gb signál. V případě nasazení WDM nám stačí pouze 2 vlákna, v každém vlákně vysíláme 4x 10 Gb signál v jiném barevném spektru.

Kromě kabelů se změny týkají i optických konektorů. Směr, kterým se ubírá vývoj optických protokolů jasně naznačuje, že jsou vyvíjeny na bázi paralelní signalizace po 8 vláknech. Jelikož při nasazení těchto protokolů se staršími 12-vláknovými MPO / MTP konektory zůstávají vždy 4 vlákna v konektoru a kabelu nevyužité, můžeme očekávat, že budou všechny MPO / MTP konektory upravené na násobky 8. Jako příklad mohou posloužit nedávno standardizované 16 a 32 -vláknové MPO / MTP konektory (ANSI / TIA-604-18 - FOCIS 18) pro přenos 400 Gb Ethernetu.


 

Lukáš Ondroušek, CDCDP
 

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

Czech and Slovak Republic