Adresace

ADRESACE

Adresace přístrojů ve 2vodičovém digitálním systému se provádí pomocí očíslovaných konfigurátorů kde číslo udává adresu telefonu nebo jeho další funkci (interkom, spínání relé atd.) Například vložením 2ks konfigurátorů s číslem 1 do pozice N telefonu přiřadíme přístroji adresu 11 atd. Více informací naleznete v katalogových listech nebo technickém katalogu.